Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (11 af 12)


Sjette år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (11 af 12)

VI. CHAKRAER – DET TREDJE ØJE

 

1. Det er vigtigt at huske, at når de fysiske hovedcentre vækkes (via harmonisering af de æteriske centre) får man det laveste aspekt af sjælens indflydelse. Mennesket på prøvestadiets vej og op til tredje indvielse styrer og kontrollerer sine legemer fra disse tre centre, og herfra spredes den stråleglans, der oplyser livet på det fysiske plan. Når tredje indvielse opnås, er den indre triangel i fuld gang med sin formidling, og hele personlighedens liv underkastes sjælens vilje. "Stjernen absorberer Månens lys, så Solens stråler kan kastes tilbage". Sådan udtrykker åndsvidenskabelige sandheden om dette udviklingstrin. Her vil det være fornuftigt at beskrive de æteriske centres tilstand under den direkte solkontrol.

2. Før de tre hovedcentre vækkes, er mennesket stort set underlagt de kræfter, der strømmer via de fire mindre æteriske centre. Senere begynder de tre større centre – hovedet, hjertet og halsen – at vibrere og gradvis udvide deres aktivitetsområde, så deres energi efterhånden ophæver de lavere centres energi og afbøjer og absorberer deres vitalitet, indtil de tre højere hjul er i fuld firdimensional aktivitet. Når det sker, begynder de tre fysiske hovedcentre at vågne af deres dvaletilstand og blive aktive. Det foregår sådan:

 • Når det store hovedcenter vågner, begynder pinealkirtlen at fungere.
 • Når hjertecentret er helt levende, bliver hypofysen aktiv.
 • Når halscentret begynder at får indflydelse på udviklingsprocessen, vibrerer alta major-centret tilfredsstillende.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 882-883

 

3. Hvis skabelsesarbejdet skal udføres åndsvidenskabeligt, skal alle tre fysiske centre aktiveres, og derfor bliver det klart, hvorfor det har været nødvendigt at behandle dem i rækkefølge.

Ved hjælp af pinealkirtlen, det åndelige sanseorgan, bliver mennesket bevidst om sjælens vilje og hensigt og tiltrækker på den måde den nødvendige energi fra de højere planer via hovedcentret og sutratmaen.

Via hypofysen får mennesket adgang til det andet element, følelsen eller formopbygningsenergien, og det kan nu ved hjælp af tiltrækningsloven forme og opbygge i deva-substans.

Når alta major-centret, syntesen af det, der kan kaldes nerveenergi, er vækket, bliver det muligt for mennesket at materialisere og aktivere den ønskede form, som det opbygger ved hjælp af tiltrækningsenergien.

Det er derfor klart, hvorfor kun få mennesker er i stand til at skabe konstruktive tankeformer, der er til varig gavn for menneskeheden, og også hvorfor mestrene (i deres arbejde via disciple) er tvunget til at arbejde med grupper. De er sjældent i stand til at finde et menneske, der kan aktivere alle tre fysiske hovedcentre samtidig, og ofte er de nødt til at arbejde med store grupper, før den mængde energi, de modtager til realiseringen af deres planer, står mål med det, der kræves.

Det er også klart, at disciplens evne til at tjene menneskeheden stort set afhænger af tre ting:

 • Legemernes tilstand og deres harmonisering med sjælen.
 • De fysiske hovedcentres aktivitetsniveau.
 • Trianglernes kraftcirkulation og -formidling.

Faktorerne er igen afhængige af andre, og derfor er det muligt at give følgende opstilling:

 • Disciplens evne til at meditere.
 • Disciplens evne til at bringe de planer og hensigter, sjælen er vidende om, nøjagtigt igennem fra de finere planer.
 • Disciplens motivers renhed.
 • Disciplens evne til at "opretholde meditationstilstanden" og i denne tilstand begynde at opbygge formen til sin idé og dermed materialisere sin sjæls plan.
 • Den mængde energi disciplen senere kan sende ind i sin tankeform og på den måde give den en vis eksistensperiode, dom kaldes dens lille "Brahmas dag".

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 883-886

 

4. … Så længe skaberens øje hviler på det skabte, så længe består det. Hvis skaberen trækker "sit lys" tilbage, dør tankeformen, for vitaliteten eller energien følger øjets bane. Når et menneske i meditation betragter sit arbejde og opbygger sin tankeform med henblik på tjenestearbejde, ser det på det på en åndsvidenskabelig måde, og derved oplades det med energi. Det begynder at bruge sit tredje øje i dets andet aspekt. Det tredje eller åndelige øje har flere funktioner. Bl.a. er det et organ til indre oplysning, sjælens utilslørede øje, hvorigennem lys og illumination strømmer ind i tankesindet, så hele det lavere liv bliver bestrålet. Det er også det organ, den bevidst skabende mester bruger, når han sender styrende energi til sit tjenesteredskab, tankeformen …

Så længe "øjet" er rettet mod den skabte form, vil kraftstrømmen blive overført til den, og jo mere målbevidst mennesket er, i jo højere grad vil energien blive centraliseret og effektiv. En stor del af menneskets ineffektivitet skyldes det faktum, at dets interesser ikke er fokuserede, men meget diffuse, og at det ikke er en enkelt ting, der optager opmærksomheden.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 891-892

 

5. Det første åbenbaringspunkt: Energi følger tanke, og øjet styrker energi …

Det første åbenbaringspunkt har nødvendigvis en særlig relation til det fysiske plan, til hierarkiske medarbejdere i fysiske legemer, og til de, der bevidst bruger ajna-centret. Antallet af de, der kan arbejde med tankeenergi er nu meget stort, fordi mange hundrede tusinde har taget første indvielse. Det bliver indlysende, når man erkender det enorme antal, som definitivt orienterer sig mod lyset, som er åndeligt motiveret, og som bevidst forsøger at betræde udviklingsvejen eller – for at udtrykke denne tanke med kristen terminologi – at følge i Kristi fodspor. De kender muligvis intet til åndsvidenskaben eller til esoteriske teknikker, men disciplinen i deres liv og deres overbeviste faste intention og tjenestearbejde bringer dem uundgåeligt til sidst ind på den åndsvidenskabelige vej. De lærer at tænke, de forsøger oprigtigt at gøre det rigtige for menneskeheden, og de ønsker at følge Guds vilje. De opbygger tankeformer og udvikler evnen til at modtage inspiration.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 414-415

Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6