Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (7 af 12)


Sjette år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (7 af 12)

II. SKABELSE

 

1. … tænkeevnen er den vigtigste skabende faktor, der benytter energierne fra kosmos … men tænkeevnen både tiltrækker, frastøder og koordinerer, og derfor har den en ufattelig stor kraft.

Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 141

 

2. … I den nye verdenstjenergruppe findes der mennesker, der er i besiddelse af en energiform, så de kan arbejde både med stof og substans.

Der er her en interessant forskel, som kun sjældent forstås. Esoterisk set bruges ordene "stof" eller "det materielle", når det drejer sig om alle former i de tre verdener, og selvom de fleste mennesker har svært ved at forstå, at det mellemled, som de mentale processer foregår i, og som alle tankeformer er skabt af, er stof set fra et åndeligt synspunkt, så er det ikke desto mindre sandt. Substans er – teknisk set og esoterisk forstået – i virkeligheden kosmisk-æterisk stof eller det, som de fire højere planer af de syv eksistensplaner består af. Fra menneskets synsvinkel kommer evnen til at arbejde i kosmisk-æterisk substans først til syne, når den abstrakte tænkeevne vågner og begynder at påvirke den konkrete tænkeevne. Intuition er en tanke klædt i æterisk substans, og i det øjeblik, et menneske bliver modtageligt for den type tanker, kan det begynde at mestre teknikken til æterisk kontrol. Det hele er i virkeligheden et aspekt af den store skabende proces. Tanker, der udgår fra de buddhiske bevidsthedsplaner (den første eller laveste kosmiske æter) skal iklædes stof fra mentalplanets abstrakte niveauer, derefter skal de iklædes stof fra de konkrete niveauer af mentalplanet. Senere skal de iklædes astralt stof, og endelig (hvis de lever så længe) antager de fysisk form. En tanke, der kommer fra den guddommelige bevidstheds intuitive plan, er en sand tanke. Den opfattes og gribes af det menneske, som i sin egen opbygning har substans af samme kvalitet – for det er den magnetiske relation mellem mennesket og tanken, der gør opfattelse mulig. I den store skabende proces skal mennesket give tanken form, hvis det er i stand til det, og på den måde bliver den skabende kunstner eller den skabende humanist til, og den guddommelige skabende hensigt kan blive virkelighed.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 175

 

3. Fokuseret intention, koncentreret meditation, visualisering, målrettet invokation, der skaber evokation og skaber respons, er de vigtigste processer ved skabelse på alle niveauer og hos alle skabninger. Invokation, fokuseret ønske, meditation og fokuseret intention er lektier, som menneskeheden gradvist skal lære. Tilbedelse eller opfattelse af guddommelig transcendens og guddommelig immanens ligger til grund for massernes forståelse af åndelig kraft. På den måde strømmer Planetlogos' meditation til det, der ligger hinsides planeten, og forenes i solar forstand med "hans stemme" – "han, der har bragt alt til live og med sin vilje bærer alle former i sin eksistens frem mod den fuldkommenhed, der er hans hensigt." Processen fremmer de store befriende processer, som alle verdensfrelsere (i relation til menneskeheden) er symboler på, garantien for og det evige bevis for.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, s. 253

 

4. … det, der opbygges, kan enten være et tempel for herren, som kraftord kan strømme ud fra og "frigøre mange fanger" – eller det kan være et fængsel, der skjuler og ikke åbenbarer, tilslører og ikke afslører det, der er ubeskriveligt smukt.

Et af de problemer, som alle disciple konfronteres med, når de bliver konstruktive på alle planer (og det bliver de, og det skal de blive), er at undgå at blive fanget eller begrænset af det, de selv har skabt. De skal lære at leve med visionen fra årsagernes og motivernes verden, mens de strengt holder sig til den "oprindelige hensigt". De skal ikke lade sig afspore af de aktiviteter, de selv har sat i gang, eller af de detaljer, der kommer fra deres egen skabende aktivitet, eller af mindre ansvar og forpligtelser, som evt. opstår. … Hold visionen klar, og lev på bjergets tinde.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 377

 

5. "Byg nu en gennemsigtig ark, der kan afsløre lyset. Ved hjælp af lyset vil man åbenbare den oplyste vej. Evnen til igen at udtrykke den rigtige brug af ordet og at anvende lyset – det vil frigøre den, der findes dybt skjult i arken."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 45-46

Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-06-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6