Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DRØMME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

DRØMME (13 af 13)


Hvad er drømme, og hvordan opstår de? Disse spørgsmål er undersøgt af clairvoyante forskere, og for første gang er spørgsmålene besvaret på et forskningsmæssigt grundlag.

DRØMME (13 af 13)

7. kapitel

Afslutning

 

Disse eksperimenter viser tydeligt, hvorfor erindringen om drømme for det meste er forvirret og inkonsekvent. Desuden viser de, hvorfor nogle mennesker − hvis sjæl er mindre udviklet, og hvis fysiske begær er stærke – stor set aldrig drømmer. Og de viser, hvorfor mange andre kun af og til under gunstige omstændigheder er i stand til at overføre en forvirret erindring om natlige oplevelser til den fysiske bevidsthed. Man ser endvidere af disse eksperimenter, at hvis et menneske ønsker − i sin vågne bevidsthed − at få fordel af det, som sjælen kan lære under søvnen, er det absolut nødvendigt at skabe kontrol over sine tanker, at afvise alle lavere begær og at beskæftige sine tanker med åndelige emner.

Hvis et menneske i vågen tilstand vil gøre sig den ulejlighed vanemæssigt at opbygge permanente og koncentrerede tanker, vil det hurtigt opdage, at den fordel, man vinder, ikke er begrænset til dagens handlinger. Man må lære at styre sine tanker. Man må vise, at man også har kontrol over dem på samme måde, som man har kontrol over de lavere begær. Man må tålmodig arbejde på at erhverve total kontrol over sit tankeliv, så man altid nøjagtigt ved, hvad man tænker, og hvorfor man gør det. Man vil da opdage, at hjernen, som på denne måde er opøvet til kun at lytte til sjælens impulser, vil forholde sig i ro, når den ikke benyttes, og den vil afvise at modtage og respondere på tilfældige tankestrømme fra det omgivende tankeocean. Man vil i stedet være modtagelig for indflydelser fra mindre stoflige planer, hvor indsigten er finere og dømmekraften mere sand, end det nogensinde kan blive tilfældet på lavere planer.

En elementær øvelse kan være til hjælp for nogle mennesker under træningen af hjernens æteriske del. De tankebilleder, som den selv udvikler (når tankestrømmen udefra er afskåret) er sandsynligvis en mindre hindring for erindringen om sjælens erfaringer end tankestrømmens rivende strøm. Udelukkelsen af denne oprørte strøm − som indeholder langt mere negativt end positivt − er i sig selv et vigtigt skridt hen imod det ønskede mål. Det kan desuden opnås uden større vanskeligheder. Et menneske, der lægger sig til at sove, skal tænke på den aura, som omgiver det. Lad det med fast vilje beslutte, at denne auras ydre overflade skal blive en skal, der beskytter mod påvirkning af indflydelser udefra, og det auriske stof vil adlyde tanken. Der vil virkelig dannes en magnetisk skal omkring legemet, og tankestrømmen vil blive lukket ude.

En anden ting, som viste sig meget tydeligt ved den fortsatte forskning, er den store betydning af den sidste tanke, et menneske tænker, før det falder i søvn. Dette er en kendsgerning, som hovedparten af menneskeheden ikke kender til, på trods af at mennesket påvirkes fysisk, mentalt og moralsk af denne tanke.

Forskningen har vist, hvor passivt og hvor let påvirkeligt et menneske er under søvnen. Hvis det sover ind med tankerne fokuseret på ophøjede emner, tiltrækker de elementalessens, der er skabt af tilsvarende tanker hos andre. Søvnen bliver fredfyldt, tankerne vil være åbne for indtryk ovenfra eller indefra og lukke af for indtryk nedefra eller udefra, for dette menneske har styret tanken i den rigtige retning.

Falder man derimod i søvn med amoralske og materialistiske tanker strømmende gennem hjernen, tiltrækker man tilsvarende grov og negativ elementalessens fra omgivelserne, og søvnen bliver gennemtrængt af begær, som gør den sovende blind og døv for impulser fra højere planer.

Alle seriøse esoterikere bør derfor − før de falder i søvn − gøre en ekstra anstrengelse for at løfte tankerne til det højeste trin, de er i stand til at nå. For glem ikke, at gennem den indgang, der i begyndelsen bare ser ud til at være ”drømmenes port”, kan mennesker nå ind til de ophøjede riger, hvor den sande vision er mulig.

Hvis man utrætteligt fører sin bevidsthed opad, vil de indre sanser til sidst begynde at udfolde sig. Lyset inde i helligdommen vil brænde klarere og klarere, og til sidst aktiveres den koordinerede bevidsthed − og så drømmer man ikke mere. At lægge sig til at sove vil ikke længere betyde at synke ned i glemsel, men at træde ind i et strålende, lyksaligt, ubeskriveligt, langt fyldigere og rigere liv uden træthed – et liv, hvor sjælen altid lærer, selv om den konstant er beskæftiget med aktivt tjenestearbejde, for dette arbejde udføres for visdommens mestre. Det ophøjede arbejde, som de betror sjælen, er at deltage i deres aldrig ophørende arbejde med at hjælpe og lede menneskehedens evolution.

 

--oo0oo--

Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: DRØMME - C.W. Leadbeater


Artikel-Drømme-Leadbeater-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DRØMME