Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 4:4
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Undfangelse-1-del-Det-esoteriske-grundlag-for-hormonale

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 4:4 (3 af 8)


Abortproblemer kan muligvis ændre sig fra at være et vanskeligt problem, der ikke kan løses tilfredsstillende til at være en forbigående fase.

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 4:4 (3 af 8)

Stress-relateret børnemishandling

 

Sammen med opvæksten af uønskede babyer kan man se en parallel stigning i alle former for børnemishandling. Blandt de mest bekymrende er seksuelt misbrug og incest. Incest er et kronisk problem på grund af stor uvidenhed, der er forbundet med et manglende ansvar for barnet og de børn, der er involveret. Både seksuel mishandling og incest skaber livslange eftervirkninger og problemer for offeret. Der er mindst tre former for børnemishandling, og de kan foregå på ethvert niveau af det fysiske, astrale, mentale og sjælelige område:

  • Mishandling m/bemyndigelse 
  • MISHANDLING    
  • Mishandling m/fysisk kraft

 

  • Mishandling m/forsømmelse  
  • LIGEGYLDIGHED 
  • Mishandling m/emotionel kraft

 

  • Mishandling m/dominans
  • TVANG
  • Mishandling m/mental kraft

 

Selvom verbal mishandling er den mest udbredte og tolererede form for mishandling, der praktiseres i den industrialiserede verden, er der også andre former for mishandling, eksempelvis verbal, økonomisk, uddannelsesmæssig, seksuel, psykologisk mishandling, forsømmelse og tvang på alle niveauer.

Psykisk mishandling kan man møde lige fra voldsom irettesættelse af småbørn til skadelige endog dødelige afstraffelser andre steder. Forsømte børn er ofte børn uden nogen form for opsyn – de må klare sig selv. Uanset om det er familier, hvor begge forældre er nødt til at arbejde for føden, og børnene derfor opdrager hinanden, eller om det er i lande med hjemløse gadebørn, medfører forsømmelse ligegyldighed og apati.

 

Undfangelse-04-07-Det-esoteriske-grundlag-for-hormonale-valg

 

En særlig form for undertrykkelse af idéer og oplevelser, der f.eks. findes i religiøs opdragelse eller i politiske miljøer, medfører permanent uvidenhed og forhindre mental udvikling, og det medfører racisme, kultisme og andre "ismer", som er forbundet med anti-dit og pro-dat. Mishandling af enhver art nedbryder i alvorlig grad det selvværd, der kræves til en frugtbar integration i samfundet. Også verbal mishandling skader følelsen af selvværd, og det påvirker i høj grad opfattelsen af andre. Uden adgang til terapi bliver den mishandlede til en mishandler, og det kan føre til lyssky og kriminel adfærd, stofmisbrug, prostitution, pornografi og andre former for fornedrelse af sig selv og andre. Uheldigvis er hverken børn eller voksne i stand til at kæmpe sig ud af de negative reaktionsmønstre, der normalt kræver en form for terapi. At reagere negativt under pres ødelægger familier, der ikke oplever, at de har et formål, og som ikke får hjælp. Derfor vil skoler til uddannelse af forældre, der giver undervisning i disciplinære evner til flere alderstrin, være uvurderlige.

Inden for det clairvoyante område er den mest uforsvarlige form for terapier uden videre at henvise til krav fra sjælen. Andre former for terapier inkluderer påkaldelse af åndevæsener eller kontakt til afdøde, fordi man keder sig, ønsker nogen at holde af eller til at styrke et dårligt forhold.

Uønskede nyfødte er et verdensproblem − et menneskeligt problem. Børnene selv er ikke problemet, men det er deres tilstedeværelse i den familie, der ikke kan forsørge dem, og det skaber større og større problemer for samfundet, som heller ikke kan forsørge dem. Det vanskeliggøres yderligere, når børnene er flygtninge, hjemløse, forladte eller syge. Tragiske og endog lovlige aborter kan ikke holde trit med det enorme antal stress-relaterede børnemishandlinger. Et moderskab bliver en straf for et seksuelt forhold, når forholdet er håbløst og abort ønskes, men ikke er tilgængelig. Set fra et esoterisk perspektiv skal tilstanden forandres, for at tvinge en uønsket baby til at blive født og at straffe moderen for en seksuel forbrydelse er i sidste instans børnemishandling.

Artikel-Undfangelse-04-hormonelle-valg-esoterisk-set
Download-fil: UNDFANGELSE 4:4 - L. Rae Lake


Artikel-Undfangelse-04-hormonelle-valg-esoterisk-set
Læsefil med vendbare sider: UNDFANGELSE 4:4