Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FLYGTNINGEKONVENTIONEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Flygtningekonventionen

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (12 af 12)


Flygtningekonventionen blev udarbejdet af FN efter Anden Verdenskrig for at sikre, at alle flygtninge får de universelle menneskerettigheder

FLYGTNINGEKONVENTIONEN (12 af 12)

Artikel 42

Forbehold

 

1. Enhver stat kan samtidig med undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen tage forbehold overfor konventionens artikler, undtagen for så vidt angår artiklerne 1, 3, 4, 10 (1) 33, 36 _ 46.

2. Enhver stat, som tager forbehold i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, kan når som helst tilbagekalde forbeholdet ved en meddelelse herom til De Forenede Nationers generalsekretær.

 

Artikel 43

Ikrafttrædelse

 

1. Denne konvention skal træde i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter deponeringen af det sjette ratifikationsinstrument eller tiltrædelsesdokument.

2. For enhver stat, der ratificerer eller tiltræder konventionen, efter at det sjette ratifikationsinstrument eller tiltrædelsesdokument er deponeret, skal konventionen træde i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter, at den pågældende stat har deponeret sit ratifikationsinstrument eller tiltrædelsesdokument.

 

Artikel 44

Opsigelse

 

1. Enhver kontraherende stat kan når som helst opsige denne konvention ved en til De Forenede Nationers generalsekretær rettet meddelelse.

2. En sådan opsigelse skal blive virksom for den pågældende kontraherende stat ét år efter den dag, på hvilken den blev modtaget af De Forenede Nationers generalsekretær.

3. Enhver stat, som har afgivet en erklæring eller meddelelse i medfør af artikel 40, kan på et hvilket som helst senere tidspunkt ved en meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær erklære, at konventionen skal ophøre med at finde anvendelse på det pågældende område ét år efter den dag, da meddelelsen modtages af generalsekretæren.

 

Artikel 45

Revision

 

1. Enhver kontraherende stat kan når som helst ved en til De Forenede Nationers generalsekretær rettet meddelelse anmode om revision af denne konvention.

2. De Forenede Nationers plenarforsamling skal i givet fald anbefale de skridt, der vil være at tage i anledning af en sådan anmodning.

 

Artikel 46

Meddelelser fra De Forenede Nationers

generalsekretær

 

De Forenede Nationers generalsekretær skal underrette alle medlemmer af De Forenede Nationer og de i artikel 39 omhandlede ikke medlemsstater om:

a. erklæringer og meddelelsen i henhold til afsnit B i artikel 1 –

b. undertegnelser, ratifikationer og tiltrædelser i henhold til artikel 39 –

c. erklæringer og meddelelser i henhold til artikel 40 –

d. forbehold og tilbagekaldelser i henhold til artikel 42 –

e. datoen, på hvilken denne konvention i henhold til artikel 43 træder i kraft –

f. opsigelser og meddelelser i henhold til artikel 44 –

g. anmodninger om revision i henhold til artikel 45.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, behørigt befuldmægtigede, undertegnet denne konvention på deres respektive regeringers vegne.

Udfærdiget i Geneve den otteogtyvende juli 1951 i et enkelt eksemplar, hvis engelske og franske tekster skal have samme gyldighed, og som skal forblive deponeret i De Forenede Nationers arkiv, og hvoraf bekræftede kopier skal tilstilles alle medlemmer af De Forenede Nationer og de i artikel 39 omhandlede ikke-medlemsstater.

 

Flygtningekonventionen-02

 

 

 

_________________________________

Link til artikel om menneskerettighederne: ELEANOR ROOSEVELT - EN FRONTLØBER

Link til konvention: BØRNEKONVENTIONEN

Link til konvention: TORTURKONVENTIONEN

Link til konvention: FLYGTNINGEKONVENTIONEN

Link til konvention: KULTURKONVENTIONEN

Link til konvention: EUROPARÅDETS KONVENTION

Link til konvention: CIVILE & POLITISKE RETTIGHEDER

Link til præsentation: AMNESTY INTERNATIONAL

Link til præsentation: HUMAN RIGHTS WATCH

Link til præsentation: UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (YHRI)

_________________________________

Artikel-Flygtningekonventionen
Download-fil: FLYGTNINGEKONVENTIONEN


Artikel-Flygtningekonventionen
Læsefil med vendbare sider: FLYGTNINGEKONVENTIONEN