Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INVOKATION & EVOKATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Invokation-&-Evokation

INVOKATION & EVOKATION (6 af 8)


Der er tre former for invokation. Massernes ubevidste krav, den invokative fokusering hos oprigtige mennesker og disciples og aspiranters bevidste krav.

INVOKATION & EVOKATION (6 af 8)

Globalt ceremonielt samarbejde?

 

Er det for meget at forvente og at bede menneskeheden om i den nuværende krisesituation? Kan de mere vidende medlemmer af de store verdensreligioner i øst og vest ikke mødes og planlægge en invokativ aktivitet for sammen at indføre en åndelig tilnærmelse, som kan forene og forstærke bestræbelserne og så frøet til den ny verdensreligion?

Etableringen af en nogenlunde ensartet metode vil ikke være så vanskelig, når man først er enig om de vigtigste åndelige punkter. Ensartetheden vil gøre det nemmere at intensivere samarbejdet og skabe en markant forøgelse af tankeenergien, der kan fokuseres i de åndelige liv, der arbejder under Hierarkiet for at hjælpe menneskeheden. Den kristne religion har sine ceremonielle højdepunkter – buddhismen fejrer sine specielle åndelige ceremonier, hinduerne har en helt anden plan for helligdage, og det samme gælder muslimerne. Er det ikke muligt, at mennesker overalt og inden for alle trosretninger kan holde de samme helligdage og sammen mødes for at helligholde dem? Det vil opbygge åndelige ressourcer, en samlet åndelig intention og en samtidig invokation. Styrken i samarbejdet vil være indlysende.

 

Invokation-&-Evokation-08-Alice-Bailey

 

Er det muligt at praktisere det åndelige initiativ? Kan man forudsige fremtidens verdensomspændende ceremonier? Hvert år er der tre ceremonier, som alle mennesker let ville være i stand til at praktisere i ensartet form og tilnærmelse, som vil knytte dem tæt sammen. De tre ceremonier ligger i forlængelse af hinanden i tre måneder, og de kan blive grundlag for en kraftfuld årlig åndelig indsats, som kan have indflydelse på hele året. De vil skabe en tættere åndelig kontakt mellem de troende i øst og i vest. De udtrykker den guddommelige plan, som manifesteres via Shamballa”centret hvor Guds vilje er kendt”. Den nedtransformeres af Hierarkiet, hvor ”Guds kærlighed kommer til udtryk” og kanaliseres videre til menneskeheden, som har til opgave på intelligent måde at realisere ”Guds plan for kærlighed og god vilje” i menneskeheden.

 

Invokation-&-Evokation-09-Alice-Bailey

 

1. Påskeceremonien

Det er ceremonien for den opstandne levende Kristus, som er Hierarkiets leder. Han er det overmenneskelige riges indvier og udtryk for guddommelig kærlighed. Ved påskeceremonien vil Hierarkiet, som han leder, blive universelt accepteret, menneskets relation til Hierarkiet vil blive understreget og den guddommelige kærligheds natur vil blive erkendt. Alle mennesker vil påkalde kærligheden og dens evne til at skabe transformation og åndeligt liv. Påskeceremonien fastlægges altid efter datoen for den første forårsfuldmåne. Menneskets tanker rettes mod livet – ikke mod døden. Langfredag vil ikke længere være en faktor i kirkens liv. Påsken vil være Vestens vigtige ceremoni.

 

Invokation-&-Evokation-10-Alice-Bailey

 

2. Wesak-ceremonien

Wesak-ceremonien er et ritual for Buddha, den oplyste åndelige formidler af inspiration fra Shamballa – ”centret, hvor Guds vilje er kendt” – til Hierarkiet. Buddha repræsenterer den guddommelige vilje. Han er legemliggørelsen af lys, og den der repræsenterer den guddommelige hensigt. Under Wesak-ceremonien vil mennesker overalt på Jorden skabe visdom, forståelse og indstrømning af lys i tankesindet. Wesak-ceremonien arrangeres altid i forbindelse med fuldmånen i Tyrens tegn. Det er Østens vigtige ceremoni, som også anerkendes i Vesten. Tusindvis af kristne fejrer Buddhas ceremoni i nutiden.

3. Menneskehedens ceremoni

Invokation-&-Evokation-11-Alice-BaileyMenneskehedens ceremoni er et ritual for menneskehedens ånd. Det er menneskehedens tilnærmelse til det guddommelige i et forsøg på at skabe overensstemmelse med den guddommelige vilje, som Buddha henledte opmærksomheden på. Ceremonien er dedikeret til at udtrykke den gode vilje, der er det laveste aspekt af den kærlighed, som Kristus henledte opmærksomheden på, og som han er det fuldkomne udtryk for. Menneskehedens ceremoni vil frem for alt være et ritual, hvor menneskets guddommelige natur erkendes, og evnen til at udtrykke god vilje og skabe rigtige menneskelige relationer (på grund af den iboende guddommelighed) vil blive understreget. I forbindelse med ceremonien siges det, at Kristus i ca. 2.000 år har repræsenteret menneskeheden, og som det guddommeliggjorte menneske har han været leder af Hierarkiet, leder af sit folk og ”den førstefødte blandt mange brødre”. Menneskehedens ceremoni vil derfor være en ceremoni med dyb invokation og åndelig appel. Den vil udtrykke menneskehedens grundtone af fællesskab og åndelig enhed. Den vil vise virkningen af det arbejde, der udføres af Buddha og Kristus i menneskets bevidsthed. Menneskehedens ceremoni praktiseres på fuldmånetidspunktet i Tvillingerne.

Artikel-Invokation-&-Evokation
Download-fil: INVOKATION & EVOKATION - Alice A. Bailey


Artikel-Invokation-&-Evokation
Læsefil med vendbare sider: INVOKATION & EVOKATION