Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLINGSSTADIER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-og-sjælens-udvikling-Kenneth-Sørensen

MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLINGSSTADIER (4 af 7)


Der er forskel på sjælen i dens egen verden og sjælen, der inkarnerer i personligheden. Bevidstheden går fra dyrisk via menneskelig til åndelig.

MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLINGSSTADIER (4 af 7)

Meditation og chakra-systemet

 

Herefter er det indlysende, hvilken opgave alle inkarnerede sjæle står overfor. Den inkarnerede sjæl skal bygge en bevidsthedsbro fra personligheden til sjælen på sit eget plan – dvs. mellem sjælens kontaktpunkt i hjernen og sjælens bevidsthed på kausalplanet, for det er forudsætningen for, at der kan strømme inspiration og lys til de lavere verdener. Det er hvad dynamisk meditation handler om.

For at forstå personlighedens opgave er det nødvendigt at give en kort beskrivelse af chakrasystemet. Et væsentligt aspekt af bevidsthedens funktioner er nemlig forbindelsen til chakrasystemet. I det fysiske legemes æteriske og elektromagnetiske aspekt, der fungerer som kroppens og nervesystemets skabelon, løber der nogle vitale, elektriske strømme langs nervebanerne, som fører bevidsthedsimpulserne frem og tilbage mellem hjernen og de indre legemer. Kommunikationssystemet har sin hovedfærdselsåre langs rygraden, hvor de syv psykiske centre er placeret, og hvert center munder ud på forsiden af det æteriske legeme som syv chakraer. Chakra er et sanskritord, der betyder ”hjul”, pga. chakraernes hvirvlende bevægelse.

 

Meditation-og-sjælens-udvikling-05

De 7 centre i rygsøjlen

 

De syv centre i rygsøjlen fungerer som indslusningscentre for bevidsthedsimpulser, der når det inkarnerede sjælsaspekt i hjernen. Impulserne strømmer inde fra følelseslivet, tankelivet og den højere intuition. Men centrene modtager også impulser fra den ydre omgivende verden via de fem fysiske sanser. På den måde modtager den inkarnerede sjæl informationer om både den ydre og den indre verden.

Hvert center formidler en bestemt energitype og forskellige bevidsthedsindtryk, som afhænger af sjælens udvikling og dens evne til at registrere de højere og mere subtile typer af bevidsthed. De primære centre formidler bevidsthedsimpulser og kvaliteter på denne måde:

 

Meditation-og-sjælens-udvikling-06

Den åndelige, menneskelige og dyriske sjæl

Planche 03 - Meditation-og-sjælens-udvikling

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Det fremgår af planchen, at den inkarnerede sjæl kan udtrykke sig på tre forskellige bevidsthedsniveauer: Det dyriske, det menneskelige og det åndelige niveau. Det, der afgør udviklingstrinet, er den bevidsthedstype, som den inkarnerede sjæl er i stand til at respondere på.

Artikel-Meditation-og-sjælens-udvikling-Kenneth-Sørensen
Download-fil: MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLINGSSTADIER - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditation-og-sjælens-udvikling-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION & SJÆLENS UDVIKLINGSSTADIER