Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Oversigt-over-mefitationer-og-esoteriske-instruktioner

HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?


Meditationsprogrammet strækker sig over flere år. Her kan du læse om meditationer og esoteriske instruktioner for begyndere, for øvede og for trænede.

HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?

HVILKE MEDITATIONER

KAN DU FINDE HER?

 

Her får du et overblik over VisdomsNettets

forskellige meditationstilbud

 

Oversigt-over-mefitationer-og-esoteriske-instruktioner

Du kan frit downloade "HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?". For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

DET SAMLEDE OVERBLIK 

 

Information om

Skabende meditation

 

Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan give dig et overblik over de muligheder, der tilbydes på hjemmesiden. Det anbefales, at du læser Information om Skabende meditation. Informationen giver dig nemlig en bred indføring i meditationssystemet − fra det første års be­gyn­der­medita­tion til de senere års mere avancerede gruppemeditationer. Materialet giver en bred og letforståelig introduktion til alle meditationsaspekterne:

Hvad er meditation? Hvorfor meditere? Hvordan meditere?

 

Gratis e-bog

om meditation

 

Under forsidens menupunkt Gratis e-bøger finder du menuen Meditation. Det anbefales, at du besøger dette menupunkt. Der er meget, du skal vide, før du begynder at meditere. Og selvom du allerede er bekendt med meditation, vil det alligevel være en god idé at downloade e-bogen Værd at vide om meditation af Erik Ansvang. Den kan frit downloades. Bogen giver dig en dybere og mere detaljeret indføring i meditationens univers. Her får du mange råd og vigtig vejledning, og du finder svar på mange af de spørgsmål, som erfaringsmæssigt melder sig, når man begynder at arbejde seriøst med meditation.

 

 

Meditation

for begyndere

 

Under sektionen Meditation for begyndere introduceres nye mediterende for Skabende meditation til personlig og åndelig udvikling. Det er meditationssystemets grundlæggende meditation til anvendelse det første år – eller måske længere. Her får du i et enkelt og klart sprog helt konkrete anvisninger på, hvordan du skal meditere, og hvordan du systematisk opbygger rytme og disciplin, som er en forudsætning for seriøs og effektiv meditationspraksis.

 

 

Videregående

meditation

 

Under sektionen Videregående meditation finder du materialerne til Skabende meditation for Den Nye Tidsalder. Dette meditationssystem kan du arbejde med, hvis du først har opbygget den nødvendige rytme og disciplin ved hjælp af første års meditationspraksis. Materialet til hele det videregående forløb ligger på hjemmesiden, og derfor kan du frit downloade de aktuelle instruktioner, efterhånden som de bliver aktuelle for dig.

Skabende meditation for Den Nye Tidsalder består af seks instruktioner om året, og det videregående forløb stræk-ker sig over tre år. De enkelte instruktioner repræsenterer reelt en løbende undervisning og uddannelse i meditation, for materialet er opbygget som en kombination af en omhyggelig instruktion og selve meditationen. Meditationen kaldes en gruppemeditation, og det skal forstås på den rigtige måde. Det betyder ikke, at du skal samle en gruppe, der vil meditere sammen med dig. Ordet henviser til den verdensomspændende gruppe, der anvender den samme meditation som dig, og i tanken forbinder de tusindvis af mediterende sig med hinanden i kraft af meditationen på det samme tema, og dermed opbygges der et indre netværk, som repræsenterer en subjektiv verdensgruppe. På denne måde bliver din individuelle meditation til en gruppemeditation.

 

 

Meditation

for øvede

 

Under sektionen Meditation for øvede finder du en uddybning af den skabende meditations formål, metoder og livsanskuelse. Dette materiale kan være vanskeligt tilgængeligt for mennesker uden en solid esoterisk baggrund. Materialet henvender sig til alle, der ønsker meget præcise meditationsanvisninger, og som er i stand til at bruge dem i praksis. Som en hjælp til at uddybe forståelsen henviser materialet ofte til detaljerede forklaringer i Alice A. Baileys forfatterskab.

 

 

Supplerende

meditationer

 

Under sektionen Supplerende meditationer findes der meditationer, som er et tilbud til øvede mediterende, der ønsker at leve et virkelig meditativt liv. Det er nemlig muligt at supplere den daglige meditationspraksis med meditationer, der anbefales af den tibetanske mester Djwhal Khul i Alice A. Baileys forfatterskab.

Under denne sektion kan du frit downloade …

 

 

Meditation til

Disidentifikation

 

Meditation til Disidentifikation er en effektiv metode til at disidentificere dig med alt det i din natur, som du tror, du er, men som du ikke er. Du vil erkende, at du ikke er din fysiske krop, at du ikke er dine følelser, at du ikke er dine tanker, men at de tre instanser er redskaber, der kan integreres og komme under sjælens kontrol. Og dermed identificerer du dig med det, du dybest set er – sjælen.

 

 

Meditation til

Aftentilbageblik

 

Du kan eventuelt slutte dagen med et Aftentilbageblik. Det mest værdifulde tilbageblik er klart, hurtigt, objektivt og upartisk. Efterhånden som den regel-mæssige, daglige meditation langsomt men sikkert fjerner interessen fra den selvoptagede, egoistiske personlighed og flyttes opmærksomheden over til sjælens samarbejdende hensigt, og tendensen til at spilde tid og tanker på selv-bebrejdelser, selvfordømmelse, selvforsvar eller selvros under tilbageblikket blive mindre og mindre. Overdreven selvoptagethed forsvinder ganske enkelt, når sjælens lys åbenbarer nye muligheder i de menneskelige relationer.

 

 

Middagskoordinering

 

Du kan supplere din meditation med en kort daglig fokusering kl. 12:00. Middagskoordineringen er den enkleste og letteste af de daglige supplerende meditationer. Det vigtigste og vanskeligste består i at gøre det − og at gøre det nøjagtig klokken 12:00. I begyndelsen virker det måske umuligt at gøre det på slaget 12:00, men forsøg at komme så tæt på, som du kan, indtil rytmen gradvis forædles.

 

 

Klokken 17:00

påmindelse

 

I en af Alice A. Baileys bøger står der:

"Det ville være værdifuldt, hvis alle studerende hver dag klokken 17:00 bevidst ville forbinde sig med den gruppe verdenstjenere, mystikere og brødre, som hurtigt er ved at blive integreret."

Til dette formål må du lære en kort påkaldelse udenad, så du nemt kan sige den på dette tidspunkt. Det skal ske i stilhed og med opmærksomheden fokuseret i hovedet.

 

 

Torsdagsmeditation

eller Kristus-meditation

 

Torsdagsmeditationen er en særlig meditation skabt af den tibetanske mester Djwhal Khul til alle, der er villige til at dedikere sig til dette særlige tjenestearbejde. Det er vigtigt at huske, at du ikke skal udføre både denne meditation og din morgenmeditation på samme dag. Hvis du som anbefalet vælger at udføre meditationen på torsdage, skal du altså ikke bruge din sædvanlige meditation denne dag. Opgaven går ud på at anvende meditation til udbredelse af viden om sjælens love og gruppebestræbelsens principper og funktioner, for de vil dominere i Den Nye Tidsalder.

 

 

Søndagsmeditation

eller pengemeditation

 

Søndagsmeditation eller Pengemeditation er så enkel, at nogle mennesker måske vil betragte den som ineffektiv og nytteløs. Men hvis mange bruger den samtidig, kan den fjerne de blokeringer, som på nuværende tidspunkt forhindrer tilstrækkelige midler i at strømme ind i det arbejde, Hierarkiet prøver at udføre. Meditationen skal bruges hver søndag morgen. Du opfordres til at tage, hvad du har sparet ugen, der gik, og dedikere det til åndeligt arbejde og give det under meditationen til Kristus og hans Hierarki. Uanset om beløbet er stort eller lille, kan det blive en tiltrækkende og magnetisk enhed i mestrenes planer. Vær opmærksom på den åndelige lov, der siger:

"Til dem, der giver, skal der gives" ... så de kan give igen.

OBS! De supplerende meditationer anbefales kun til mediterende, der i forvejen har en velfungerende fast meditationspraksis.

 

 

Verdensfredsmeditation

 

De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne ved kvaliteten af deres tanker og handlinger. De er fælles om den faste beslutning om at hjælpe med at løse de problemer, der står i vejen for menneskets stræben mod enhed og fred. Hvis du samler en gruppe til Verdensfredsmeditation, har du mulighed for at deltage i en meditation, hvor I sammen udsender en stærk og klar tone af fred og god vilje og på denne måde støtter det energiarbejde, der udføres overalt på Jorden. Ved middagstid på årets sidste dag udføres Verdensfredsmeditationer overalt på planeten. Meditationen kan na-turligvis anvendes når som helst, en gruppe ønsker at arbejde for fred i verden.

 

 

Fuldmånemeditation

 

Under sektionen Meditationsceremonier finder du materialer til fuldmånemeditation, og under menuen Fuldmånemeditation finder du omrids til anvendelse ved medtation på årets 12 fuldmånetidspunkter. Det er et meditationsomrids, der bruges ved fuldmåne af mange grupper overalt i verden. Meditationen henvender sig til mennesker med esoterisk indsigt, fordi der anvendes en indforstået terminologi. Vil du vide mere om denne månedlige begivenhed, kan det anbefales, at du undersøger, om der praktiseres offentlige meditationer i dit lokalområde − og at du læser Meditation ved fuldmåne, der findes på hjemmesiden.

 

 

Meditation til

fuldmånedagene

 

Under sektionen Meditationsceremonier finder du Meditation til fuldmånedagene. Det er materiale til udvidet meditation i de to dage før og de to dage efter selve fuldmånedagen, hvor du praktiserer enten Fuldmånemeditation eller Solmeditation ved fuldmåne. Der er derfor tale om et supplement til selve fuldmånemeditationen, sådan at tiden omkring fuldmåne bliver en meditationshøjtid på hele fem dage. Meditation til fuldmånedagene er korte men kraftfulde meditationer.

 

 

Solmeditation

ved fuldmåne

 

Under sektionen Meditationsceremonier finder du også Solmeditation ved fuldmåne, der også er et meditationsomrids, som kan anvendes ved fuldmånemeditation. Ved fuldmånemeditationer drejer sig nemlig ikke om fuldmånen, men om Solen, og derfor kaldes denne meditation for Solmeditation ved fuldmåne. Teknikken anvendes på tidspunktet for fuldmåne af mange grupper rundt omkring i verden. Vil du vide mere om denne vigtige åndelige begivenhed, anbefales det, at du læser artiklen Solmeditation ved fuldmåne, der findes på hjemmesiden.

 

 

Månekalender

 

Under sektionen Meditationsceremonier finder du en Månekalender, der viser årets nøjagtige tidspunkter for nymåne og fuldmåne. Det er en hjælp til at planlægge årets tolv fuldmånemeditationer og eventuelt meditation i dagene før og efter fuldmåne. Selve fuldmånemeditationen skal altid foregå før fuldmånens kulminationstidspunkt – altså mens energierne er tiltagende.

 

 

Meditation for

børn og unge

 

Under sektionen Særlige meditationer finder du Meditation for børn og unge. Det er et koncentrations- og meditationstilbud til børn og unge fra FN’s Børnefond. Et ældre barn kan selv læse meditationens ord, og fordybe sig i deres betydning. Meditationsomridset kan også læses højt for barnet, som sidder afslappet med lukkede øjne, mens det koncentrerer sig om meditationens ord.

 

 

Oversigt-over-mefitationer-og-esoteriske-instruktioner

Artikel-Oversigt-over-meditationer-og-esoteriske-instruktioner
Download-fil: HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?


Artikel-Oversigt-over-meditationer-og-esoteriske-instruktioner
Læsefil med vendbare sider: HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?