Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (1 af 9)


Ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet. Find formålet med dit liv. Skab din egen udvikling og bliv medskaber i livets udvikling.

INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION (1 af 9)

INFORMATION OM

SKABENDE MEDITATION

 

Skab din personlige udvikling.

Og bliv skabende i livets udvikling.

 

Info-Skabende-meditation-og-esoterisk-instruktion

Du kan frit downloade "INFO OM SKABENDE MEDITATION". For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

INFORMATION OM

SKABENDE MEDITATION

 

Info-Skabende-meditation-01-Esoterisk-instruktion

 

Det, du ved og tror på,

skal omsættes til handling.

Viden, der ikke leves,

er spild af viden og liv.

 

Det nutidige verdenssyn har skabt et omfattende åndeligt tomrum, og det genspejles i denne tidsalders civilisation og kultur. Det materialistiske livssyn har gradvis fjernet mennesket fra spørgsmålet om helhed og formål. Det har fortrængt intuitionen og åndeligheden, og det betyder, at for de fleste mennesker udgør livet og menneskeheden ikke en helhed. For dem er der ingen mening med livet.

Men ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet – med hvert eneste menneskes liv. Sjælen inkarnerer med et formål, og ethvert menneske uden undtagelse inkarnerer derfor med sin egen helt specifikke livsopgave, og hvor omfattende eller ubetydelig den end kan forekomme at være, indgår den altid i en meningsfuld helhed, nemlig planetens overordnede udvikling. Ingen lever forgæves. Når dette erkendes, vil ethvert tænkende og søgende menneske stille sig selv spørgsmålet: "Hvad er min livsopgave?" Der er kun én, der kender svaret på dette spørgsmål, og derfor er der kun én, du kan spørge, og det er din egen sjæl. Det enkelte menneske skal selv finde svaret, og svaret får du alene gennem indre erkendelse.

Meditation er en metode til indre erkendelse, og dermed også til personlig udvikling. Og din personlige udvikling er dit bidrag til livets udvikling. Når nutidens menneskehed står over for problemer, forsøger man sædvanligvis at finde løsningerne uden for sig selv. Man tror, at man skal ændre verden, fordi man ikke erkender, at verden er et udtryk for menneskets indre værdier og holdninger. Vejen til ændring af verden er derfor først og fremmest en indre proces. Spørgsmålene kan kun besvares fra dybderne i menneskets indre. Meditation kan føre dig ind til disse dybder i dit indre. Meditation – ja men hvordan? Hvilke metoder kan du bruge? VisdomsNettet anbefaler Skabende meditation.

 

Hvad er Skabende Meditation?

 

Skabende meditation er en kunst, en vej og en lære, der gør dig nyskabende og giver dig glæde, gør dig til et mere harmonisk og medfølende menneske, og gradvist udvikler dig til aktivt samfundsengagement til gavn for verden og dine medmennesker. Det er en gammel og universel metode, som er tilpasset den nutidige bevidsthed og tilværelse.

Skabende meditation er …

 

Kunsten

– at udfolde kreativitet

 

Vejen

– til det højere selv

 

Læren

– om skabelse

 

Skabende meditation er naturligvis ikke den eneste meditationsmetode, der er velegnet til skabelse af sjælskontakt. Buddhisme, kristendom og hinduisme har for eksempel også givet væsentlige bidrag. Skabende meditation henvender sig især til Vestens mennesker, som ikke allerede er forankret i en religiøs tradition, men som nu oplever et indre behov for mental og åndelig fordybelse.

Skabende meditation udvider din opmærksomhed og åbenbarer efterhånden meningen med dit liv. Det er en systematisk metode, der blidt udvikler dine kreative potentialer. Og ud af meditationens indre verden kan en ny, ydre verden blive født. Hvordan kan man komme med sådan en påstand? Det er egentlig enkelt, for naturvidenskaben fortæller, at alt er energi, og åndsvidenskaben tilføjer, at energi følger tanken. Når alt er energi, og energi kan styres og kontrolleres ved hjælp af tanken, begynder man at fornemme, at man i sit tankesind har et redskab med potentielle muligheder, der ligger langt udenfor fatteevnen. Prøv et øjeblik at reflektere over tankens natur. Dine tanker rejser som lyset og kan have enorm kraft, for tanker overfører energi og kan fremkalde det bedste og det værste i dine medmennesker. Fokuseret energi har stor effekt. Fokuseret gruppeenergi har virkelig stor effekt. Derfor er der et indlysende behov for ansvarlig og klog styring af tanken gennem meditation.

Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Download-fil: INFO OM SKABENDE MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Info-Skabende-meditation-Esoterisk-instruktion
Læsefil med vendbare sider: INFO OM SKABENDE MEDITATION