Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ER VERDENSKRISEN EN PERSONLIG KRISE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

ER VERDENSKRISEN EN PERSONLIG KRISE?


Hvorfor er den globale krise en personlig krise – dvs. en krise i det enkelte menneskes liv? Begivenhederne i makrokosmos afspejles i mennesket selv.

ER VERDENSKRISEN EN PERSONLIG KRISE?

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

ER VERDENSKRISEN

EN PERSONLIG KRISE?

Hvorfor er den globale krise en personlig krise – dvs. en krise i det enkelte menneskes liv? Alle mennesker fødes på et bestemt tidspunkt, i en bestemt udviklingsperiode og i et bestemt samspil med andre. Mennesket er ikke den inkarnerede personlighed. Mennesket er en sjæl. Det er derfor logisk, at begivenhederne i makrokosmos afspejles i mennesket selv, for alle mennesker er forbundet med deres sjæl. Og derfor er det indlysende, at verdenskrisen er det enkelte menneskes personlige slagmark.

Menneskehedens krise kan kaldes en bevidsthedskrise. Eller en værdi-krise. Eller måske er det en krise, der skal vække mennesket til fornuft. Mennesket lever i en verden, der enten kan lulle det i søvn eller få det til at vågne op. Det er et personligt valg. Verdenskrisen er en chance, der skal vække mennesket, få det til at tage tøjlerne og styre menneskeheden mod enhed? Men måske foretrækker menneskeheden at sove videre og bare drive med strømmen, uanset hvor den fører hen? Menneskehedens afgørende krise, er ikke af ydre men indre natur. Det er ikke planetens begrænsning, der forhindrer udviklingen mod en bedre fremtid, men menneskets tanker, vilje og forståelse. Mennesket er årsagen til sine egne problemer, og kun ved at forandre tænkningen og handlemåden, og ikke den omgivende verden, kan problemerne løses.

På en måde drejer det sig om menneskets manglende evne til åndelig læsning af verden. Kan man det, ser man verdenskrisen som en afspejling af en indre åndelig virkelighed. Den åndelige virkelighed vil naturligvis altid være i kontakt med det enkelte menneskes åndelige virkelighed. Hvad foregår der i de indre subtile verdener, som genererer de mange og store konflikter i den fysiske verden? I intuitionens klare lys ser man en kamp, der er skabt af menneskets måde at se verden på – dvs. et sammenstød mellem forskellige fortolkninger af virkeligheden. Mennesket er fanget i gamle tankemønstre, og derfor er der brug for at etablere et rum, som kan skabe stilhed i mennesket selv – sådan som Krishnamurti sagde det. Mangel på stilhed og konstant fokusering på det ydre, skaber inerti, og det stimulerer konstant til handlinger, der er afskåret fra medmenneskelighed og den indre åndelige kerne. Roberto Assagioli talte om psykosyntese, og Robert Muller om en uddannelsesproces, der relaterer mennesket til helheden. Krisen er derfor en krise, der tilpasser personligheden til sjælen. Rudolf Steiner sagde, at mennesket oplever inkarnationen af ”jeg-princippet”, og det skal blive i stand til at bruge den individuelle kraft på en skabende måde for at skabe ny social organisering – dvs. inden for alle aspekter af menneskelivet. Enten vil menneskeheden gøre det, eller også vil den fortsat bygge videre på en civilisation, der er baseret på egoisme, grådighed og ydre værdier.

Hvordan kan man agere i verden på en måde, der bidrager til opbygningen af en ny og bedre fremtid? Hvordan kan man overvinde de personlige impulser, og få energien til at strømme til udviklingen af menneskehedens åndelige muligheder? Man skal forsøge at holde sig vågen og ikke bevidstløst følge strømmen, for det er den, der har skabt verdenskrisen. I et univers, der er i konstant forandring, er man nødt til at forsøge igen og igen. Man er nødt til at forsøge at besvare sine egne spørgsmål og hjælpe andre mennesker med at besvare deres. Det kræver åndsvidenskabelige studier. Det kræver meditation. Og det kræver uselvisk tjenestearbejde.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET