Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ENERGI FØLGER TANKEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

ENERGI FØLGER TANKEN


Fysikeren ved, at der ligger en subtil natur til grund for scenen med de subatomare partikler. Men esoterikeren ved, at der er tale om en illusion.

ENERGI FØLGER TANKEN

Lederartikler-på-VisdomsNettet 

 

ENERGI FØLGER TANKEN

Sproget får stadig større betydning, og betydningen vokser efterhånden som sproget skal dække menneskehedens voksende viden og erfaring. Eksempelvis har ordet ”natur” altid skabt fredfyldte billeder af skove og lyde fra smukke landskaber, men i den nuværende tidsalder kan ordet ”natur” lige så let lede forestillingsevnen til et elektromagnetisk felt – en verden af usynlige kræfter, hvor mystiske subatomare partikler farer ind og ud af eksistens. Et enkelt ord kan derfor skabe billeder af to helt forskellige verdener.

Fysikeren ved, at der ligger en subtil natur til grund for scenen med de subatomare partikler. Og esoterikeren ved, at der er tale om en illusion. Både landskabet og de subatomare partikler er stof, form og virkninger, for bag dem begge er der en anden type natur – en åndelig verden af liv, energi og årsager. Det er bl.a. intuitionens verden, og den får man kun adgang til via hjertet, for intuitionens verden undviger og forsvinder ved den mindste forstyrrelse fra tanker, der rettes mod den ydre verden. De, der er i stand til at bruge intuitionen bevidst, gør det ved hjælp af en fundamental åndelig lov: Energi følger tanken!

Naturvidenskaben oplyser, at alt er energi, og åndsvidenskaben tilføjer, at energi følger tanken. Det er derfor muligt at arbejde med naturloven ved at bruge den skabende fantasi. Efterhånden som mennesket lærer at ”tænke i hjertet”, vil det opdage, at den indsigt, menneskeheden har erhvervet, bliver magnetisk, og at magnetismen vokser jo mere tankeenergi, der tilføres, og dermed får man et praktisk redskab til at skabe rigtige menneskelige relationer i en verden i krise. Rigtige menneskelige relationer er en tanke, der er baseret på viljen til det gode, og når mennesker stimulerer den oplyste tankeform, vil strømme af energi visualisere tilsvarende tankeformer hos ligesindede mennesker rundt om i verden. For de mennesker, der deltager aktivt og meditativt i den form for tjenestearbejde for planeten og menneskeheden, er betydningen af ordet ”natur” udvidet til at omfatte intentionen om at skabe gruppebevidsthed og telepatiske relationer.

Indsigt og studier er nødvendig for at forstå naturens åndelige aspekter. Men når man studerer, skal man forsøge at læse med et åbent sind. Man skal ikke læse ”mellem linjerne”, men ”bag ordene” – dvs. at man skal afkode teksten ligesom man afkoder et indviklet chiffersystem. Det er en metode, der benyttes af visdommens mestre, som – når de formidler deres visdom – skjuler den dybere betydning bag de ord, de anvender. Det følger en naturlov, som kræver, at et menneske selv skal afkode mysterierne. Alice A. Baileys værker repræsenterer banebrydende esoteriske tanker, og her er ordene arrangeret på en bestemt måde for at skabe en energi, der giver genlyd i hovedet på læseren. Det er bl.a. årsagen til, at VisdomsNettet anbefaler, at bøgerne læses på originalsproget engelsk. Almindelige ord kan derfor formidle et dybere perspektiv, for bag dem ligger den energi og de kvaliteter, der forsøger at få adgang til læserens bevidsthed. Et ord kan skabe et punkt af forsætlig spænding i hjerne og hjerte, der får de tre åndelige aspekter – vilje, kærlighed og intelligens – til at svinge i overensstemmelse med den overordnede hensigt med planeten og menneskeheden. På nuværende tidspunkt kan det ikke være andet end et interessant koncept, men en dag vil den idé, der ligger bag et bevidst ordvalg, være klart forstået. Sproget kan ikke alene udvides til at omfatte den voksende viden og erfaring i menneskets verden, men også til at afsløre ordenes kvalitet. Åndsvidenskaben er skrevet med dette aspekt i tankerne. Derfor er der grund til at være opmærksom på de tankeretninger, man praktiserer, for de kan forankre nye betydninger, kvaliteter og principper i menneskehedens bevidsthed. Og alle kan deltage.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET