Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER BLÆNDVÆRK?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

HVAD ER BLÆNDVÆRK?


I åndsvidenskaben tales der om blændværk, men hvad menes der med blændværk, for blændværk kan både være eksoterisk og esoterisk - ydre eller indre.

HVAD ER BLÆNDVÆRK?

Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

HVAD ER BLÆNDVÆRK?

I åndsvidenskaben tales der om blændværk, men hvad menes der med blændværk? Den eksoteriske (dvs. ydre eller almindelige) betydning af blændværk repræsenterer kampen for menneskets materialistiske lyster – rigdom, skønhed, popularitet, charme, præstationer osv. Og den eksoteriske udgave af blændværk motiverer adfærden for rigtig mange mennesker − sandsynligvis de fleste. Tænk på hvor meget energi de fleste bruger på at stræbe efter en mere luksuriøs bolig, en højere løn, en højere stilling eller et mere magtfuldt job, en attraktiv eller velhavende ægtefælle, en høj uddannelse (enten til sig selv eller til børnene) en høj social status … osv. Mange aviser og ugeblade præsenterer billeder, omtaler, nekrologer, sladder og ”afsløringer”, der blot er en gentagelse af de detaljer, der bekræfter (eller afkræfter) et menneskes materialistiske status.

Bag det eksoteriske blændværks glitrende overflade ligger konkurrenceåndens enorme minefelt. Når et menneske indtager en højere position eller status, er det nødvendigt at henvise et medmenneske til en lavere position og status. Almindelig indbildskhed vil som regel betyde, at den højere status betragtes som velfortjent på en eller anden måde – naturligvis baseret på verdslig fortjeneste. Og det medfører også, at medmenneskets lavere status også er velfortjent eller selvforskyldt – dvs. mangel på verdslig fortjeneste. Mange af verdens konflikter – selv konflikter på et lille og næsten umærkeligt niveau – stammer fra kamp mellem mennesker med modsatrettet status. Reelt er der tale om den ”opfattede status”, for i en konflikt vil begge sider forsøge at fastholde dominansen over den anden og forklare sin overlegenhed med en logisk funderet begrundelse.

I esoterisk (dybere eller indre) forstand fungerer blændværk på stort set samme måde. En esoteriker kan blive fristet af forførende tankeformer på astralplanet, og høj esoterisk status i den indre verden er identisk med den meget eftertragtede besiddelse af høj status eller position i den ydre verden. Tankeformerne kommer som regel til udtryk som følelser – eksempelvis som frygt for ikke at følge sjælens inspiration (hvad nu hvis jeg begår fejl – hvad nu hvis offeret er for stort?). Eller af stolthed over de fremskridt, man begærer på udviklingsvejen (jeg er meget psykisk og i fuldkommen harmoni – jeg kender åndsvidenskabelige hemmeligheder, som ingen andre kender). Det kan også komme til udtryk som forvirring (hvad skal jeg gøre for at være åndeligt korrekt? – hvad betyder de esoteriske oplysninger, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af dem?).

I modsætning til den eksoteriske kamp om genstande og status, foregår den esoteriske kamp inden i esoterikeren – mellem den separatistiske personlighed og sjælen. Følelserne skaber et røgslør mellem personligheden og sjælen, og det er vanskeligt at se gennem røgsløret og følge udviklingsvejen, der ligger forude. Derfor er det nyttigt at tænke på, at på udviklingsvejen vil intet af det, man frygter, føre til succes. Der er heller ingen, man kan sammenligne sine fremskridt med. Og der findes ingen forvirring, som kan modstå den subtile inspiration, der stammer fra regelmæssig meditation.

Uanset om det er eksoterisk eller esoterisk blændværk, vil konflikterne mellem modsatrettede viljer altid medføre ny forståelse, og forståelse er sædvanligvis af en højere orden, selv om den samme konflikt gentages mange gange, indtil den højere orden hersker. Alt i alt udgør de mange konflikter og den forståelse, de giver, selve evolutionen, uanset hvilket eksistensniveau konflikten opstår på. En esoterikers største udfordring er at afsløre de indre konflikter og fjerne det astrale blændværk. Den sekundære udfordring er at undlade at reagere på andres konflikter. Det er tjenestearbejde på det mest basale niveau.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET