Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVORFOR ER DET HEMMELIGE HEMMELIGT?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

HVORFOR ER DET HEMMELIGE HEMMELIGT?


Åndsvidenskab kaldes også den hemmelige lære. Men hvorfor er den hemmelig? Er der en sammenhæng mellem ordene hemmelig, hellig og hel?

HVORFOR ER DET HEMMELIGE HEMMELIGT?

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

HVORFOR ER DET HEMMELIGE

HEMMELIGT?

Åndsvidenskab kaldes også ”den hemmelige lære”. Men hvorfor er den hemmelig? Der er en sammenhæng mellem ordene hemmelig, hellig og hel. Det hemmelige betyder det hjemlige – dvs. det, der hører til hjemmet og dermed til det private og det fortrolige. Det hellige er det, der hører til menneskets sande hjem – dvs. det åndelige ophav og den sande identitet. Men det hellige relaterer desuden til helhed, fordi det hellige er forbundet med helse og helbred. Det hellige er derfor det, der er helt. At være hel betyder at være fuldkommen, og det fuldkomne er uden fejl og mangler – og derfor helbredt. Det fuldkomne fungerer i total harmoni med helheden, og derfor er der overensstemmelse mellem helhed og helliggørelse. Helliggørelse er åbenbaringen af, at det er alle menneskers skæbne at blive hele – at blive lig helheden – at blive hellige eller guddommelige. Helliggørelse eller guddommeliggørelse er livets dybeste hemmelighed. Livets kilde – årsagernes verden – er usynlig. Den synlige verden består af virkninger, og virkningerne er årsager, der har manifesteret sig og er blevet synlige. Årsagerne går derfor altid forud for virkningerne. Det usynlige går forud for det synlige. Livets kilde eller menneskets iboende guddommelighed er som følge deraf usynlig og er derfor ”hemmelig”, for den er hinsides enhver form og begrænsning.

På engelsk er forbindelsen mellem ordene sacred (hellig) og secret (hemmelig) indlysende. Ordene stammer fra de latinske ord sacer og secreto. Der er en forbindelse mellem de engelske ord holy (hellig) og whole (helhed). Et helligt menneske er et helt menneske, for det indre er i balance med det ydre – det åndelige kommer til udtryk i det fysiske. Og dermed er det hemmelige åbenbaret – det tilslørede er afsløret. Men de færreste mennesker er bevidste om, at de er åndelige væsener, og meget få lever bevidst et åndeligt liv, hvor de forsøger at fungere i harmoni med den helhed, som det enkelte menneske er en uadskillelig del af.

Livets dybere hemmeligheder er aldrig blevet afsløret for mennesker, der ikke har ”ører, der kan høre” eller ”øjne, der kan se”. Der skelnes mellem åndeligt modne mennesker, der er modtagelige for den esoteriske forståelse, og de mange, der kun er modtagelige for den lettilgængelige eller eksoteriske version. Men det er vigtigt at forstå, at meningen netop er, at det hemmelige skal åbenbares. Det er åndsvidenskabens primære opgave at gøre opmærksom på forholdet mellem det indre og ydre – mellem det skjulte og det synlige – mellem esoterisk og eksoterisk. Åndsvidenskabelig indsigt giver det formløse form. Det usynlige bliver synligt – men samtidigt fungerer hemmelighederne som en beskyttelse mod mennesker, der ikke er åndeligt modne til at forstå dem. Ved hjælp af esoterisk forståelse åbenbarer åndevidenskaben den hemmelige lære, der kan hjælpe søgende mennesker med at finde svarene på livets tre store spørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor er jeg på vej hen? Overordnet kan man sige, at ingen – hverken Gud, esoterikere eller gennemsnitsmennesker – skjuler livets hemmeligheder. Svarene er der! De har altid været der! Og de vil altid være der! Det er mennesket selv, der lukker sig ude fra de åndelige erkendelser ved at betragte de fysiske sanser som eneste mulighed for at erkende virkeligheden og anse det indre subjektive liv som uvirkeligt. Hvis Universet eller verdensaltet er alt det, der er, og alt det der er, er udgået fra den guddommelige bevidsthed, rummer Universet naturligvis alt, hvad der kan erkendes. Men selv om alt er til stede, medfører det ikke, at alle kan erkende alt det, der er. Hvor meget det er muligt at erkende, afhænger af bevidstheden. Det er vanskeligt at gennemføre den personlige udvikling uden hjælp. Den systematiske vækning af de indre sanser kræver et målrettet og utrættelig arbejde – og ikke mindst en egnet metode. Åndsvidenskaben er et tilbud om et egnet system. Metoden består ikke i en afsløring af hemmeligheder. Åndsvidenskaben afslører i stedet metoder, der kan gøre mennesket i stand til ved egen kraft at erkende de indre hemmeligheder. Der er ikke tale om, at nogen tilbageholder eller skjuler viden eller indsigt. Adgang til egenskaberne og dermed til de indre hemmeligheder er derfor ikke noget, man uden videre får. Der kræves åndelig modenhed. Det enkelte menneske skal selv forædle sin natur, og gradvis åbne sig for den indre, subjektive virkelighed, der altid har været der, og som altid vil være der. De dybeste hemmeligheder kan ikke erkendes hverken ved hjælp af tale eller skrift. De kan kun erfares!

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET