Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRED OG DEN GODE VILJE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fred-og-den-gode-vilje-Erik-Ansvang

FRED OG DEN GODE VILJE (5 af 5)


Hvordan omsættes den gode vilje til praktisk handling? Hvordan starter man en kædereaktion? Hvordan gør man op med darwinismens umenneskelige teori?

FRED OG DEN GODE VILJE (5 af 5)

Global opmærksomhed

 

Fred-og-den-gode-vilje-05-Erik-Ansvang

 

Meditation – en effektiv metode

Meditation – eller dyb reflekterende tænkning – er et kraftfuldt redskab i dette arbejde. Den rigtige form for meditation fører til personlig integrering. Den uintegrerede personlighed tænker ofte ét, føler noget andet og gør noget tredje. Men tanker, følelser og handlinger udgør en helhed, og integreringen og samspillet mellem tanker, følelser og handlinger er en forudsætning for at kunne trække på sjælens kraft.

Et ordsprog siger, at "hvor der er en vilje, er der en vej". Man kan også sige, at "hvor viljen-til-det-gode er til stede i det enkelte menneske og i en gruppes bevidsthed, bliver udviklingsvejen afsløret". En af de vigtigste opgaver er derfor at stimulere viljen-til-det-gode og give den udtryk i intelligent handling på ethvert aktivitetsområde i menneskeheden.

 

Fred-og-den-gode-vilje-06-Erik-Ansvang

 

Den globale opmærksomhed

Menneskeheden bor på en planet, som på grund af kommunikationsrevolutionen hurtigt bliver mindre og mindre. Når der sker noget et eller andet sted på Jorden, bliver man straks orienteret − navnlig hvis det er noget negativt eller dramatisk. Uanset hvad man foretager sig og uanset hvor på planeten, påvirker det andre mennesker. Det enkelte menneske erfarer, at det er nært forbundet med andre medlemmer af den menneskelige familie.

På mange måder er planeten begyndt at minde om menneskekroppen. Hvis man påvirker kroppen ét sted, er resten af kroppen straks bevidst om det. Men der er en væsentlig forskel. En smerte fra ét sted på menneskekroppen føles i hele kroppen. Hvis man kommer til skade, koncentreres hele kroppens forsvarsmekanisme om dette sted for at udbedre skaden. Det er endnu ikke tilfældet med menneskeheden som en helhed. Når der opstår et problem et eller andet sted på Jorden, mobiliserer menneskeheden ikke omgående alle ressourcer for at løse det. Tænk bare på problemer som sult, fattigdom, undertrykkelse etc.

Det er en evne, der skal udvikles i menneskeheden, og derfor skal man efter bedste evne at begynde at tænke globalt. Menneskeheden skal betragtes som én organisme. Varig fred er nemlig et resultat af en fælles indsats. Freden skal baseres på ærlighed, retfærdighed og gensidig respekt. Man må ikke glemme, at fred ikke alene skabes ved hjælp af samhandel og samarbejde mellem Jordens folk. Fred består af harmoni, der er uafhængig af kulturer, racer, religioner, køn og samfundsstilling. Og fred består desuden af harmoniske forbindelser mellem alle naturriger.

 

Der kan ikke skabes fred Jorden

hvis menneskeheden ikke har fred med Jorden.

 

 

Fred-og-den-gode-vilje-07-Erik-Ansvang

Artikel-Fred-og-den-gode-vilje-Erik-Ansvang
Download-fil: FRED OG DEN GODE VILJE - Erik Ansvang


Artikel-Fred-og-den-gode-vilje-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: FRED OG DEN GODE VILJE