Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (2 af 5)


Teknisk åndsvidenskab kan beskrive indre bevidsthedstilstande på en systematisk måde, men virkeligheden lader sig ikke indfange af disse begreber.

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (2 af 5)

Vandbærermodellen

 

Tekniker-eller-praktiker-02-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

 

Teori og virkelighed

En planche med kurver, søjler og diagrammer kan forklare noget om virkeligheden, men den er ikke vir­keligheden. Tekniske teorier og forklarings­modeller kan illustrere aspekter af virkeligheden, men er ikke selve virkeligheden. De er abstraktioner af virkelighe­den − på samme måde som landkort ikke er lig med landskabet, men blot et billede på landskabet. Det må derfor være indlysende, at ingeniørmodellen ikke kan stå alene. Den grundlæggende årsag er, at den ikke tager tilstrækkeligt hensyn til åndsvidenskabens særlige karakter. Esoterisk viden er af en anden art end almindelig indlæringsviden. Åndsvidenskaben er en erkendelseslære. Esoterisk viden har med erfaring at gøre – livserfaring. Denne type viden opnås derfor bedst i praksis.

 

Tekniker-eller-praktiker-03-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

 

Vandbærermodellen

At praktisere åndsvidenskab er at være vandbærer. Brønden, man henter vandet op af, er de åndsvidenskabelige teorier, traditioner og principper. Og man bærer “vandet” til den brand, som livets problemer antænder i samfundet og i ens egen personlighed. Tekniske teorier, traditioner og principper er altså ikke nok. De skal føres ud i livet. Man må derfor insistere på en fortolkningsmodel, som man kunne kalde vandbærermodellen, hvor man grundlæggende er klar over, at åndsvidenskabelige love og principper altid kun kan drøftes i forhold til deres anvendelse, hvis de ikke skal være rent formelle og dermed intetsigende.

På den ene side har man den åndsvidenskabelige teoris principper. På den anden side har man den åndsvidenskabelige praksis og den sammenhæng, hvori den skal udøves. Den anvendte åndsvidenskabs opgave er nu at skabe en frugtbar vekselvirkning mellem de to. Gennem anvendelsen er det målet dels at forstå teorien bedre, dels i teoriens lys at få sammenhængen beskrevet på en sådan måde, at den sande åndsvidenskabelige adfærd vokser frem.

Hvis man eksempelvis siger, at der til grund for en åndsvidenskabelig teori ligger nogle hypoteser, så vil man kunne opleve, at en række af disse hypoteser uundgåeligt skal ændres i mødet med den anvendte åndsvidenskabs problemstillinger. I mødet mellem teori og praksis kastes der nyt lys over situationen. Oversete faktorer bliver synlige. Upåagtede spørgsmål kan formuleres. De teoretiske overvejelser vil altid have øje for det oversete … det, der fortrænges. Herunder de erkendelser, der ikke kan beskrives med ord og modeller – som f.eks. hvordan en bevidsthed ser ud eller hvordan stilheden lyder? At være praktisk esoteriker er derfor at være en “spørgejørgen”.

 

Tekniker-eller-praktiker-04-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Download-fil: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? - Erik Ansvang


Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?