Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (4 af 5)


Teknisk åndsvidenskab kan beskrive indre bevidsthedstilstande på en systematisk måde, men virkeligheden lader sig ikke indfange af disse begreber.

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (4 af 5)

De tre primære arbejdsområder

 

Overalt i den seriøse åndsvidenskabelige litteratur kan man læse, at det søgende menneske skal “stå på tre ben”, for de tre primære arbejdsområder er meditation, studier og tjenestearbejde. Det er derfor vigtigt at studere – at kende og forstå teorierne eller “teknikkerne”. Men man må ikke glemme, at det er vigtigere at træne sig selv i at tænke klart og i dybden, end at læse en masse. Og når man læser, bør man også være opmærksom på, at det ikke er alle bøger, der kræver eller fortjener dyb overvejelse.

 

Tekniker-eller-praktiker-06-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

 

Med studier menes der imidlertid ikke kun boglige stu­di­er. Med studi­er menes også selvstudier. Og studi­er af livet og verden. For at forstå livet og verden, må man forstå sig selv, sine tan­ker, følelser og handlinger. Derfor er studier i bred forstand et af disciplens tre primære arbejdsområder.

Det er også vigtigt at vide, at boglige studier vedrører fortiden. Det skrevne ord er uundgåeligt udtryk for tanker, der er tænkt. At indlære store mængder af kompliceret esoterisk viden, og opøve evnen til at genkalde dem som paratviden, er ikke udtryk for egentlig tænkning. Tænkning er ikke en repetition af det, der allerede er tænkt (viden). Tænkning er at løfte det, der allerede er tænkt ind i nye områder – dvs. at kontakte nye idéer. Og til dette formål bruger nutidens disciple en mental meditationsform, som i det indiske yogasystem kaldes raja-yoga, og som tilbydes til nutidens mennesker i form af Skabende meditation for personlig og spirituel udvikling her på VidsomsNettet.

Meditation vedrører fremtiden, for i meditation kontaktes ny inspiration, ideer og idealer – altså tanker der endnu ikke er tænkt. Formået med meditation er at skabe sjælskontakt, for det er sjælen, der inspirerer, når man mediterer. Det er sjælen, der forstår, når man studerer. Det er sjælen, der kan komme til udtryk gennem aktivt samfundsengagement.

Aktivt samfundsengagement

Meditation (inspiration) og studier (viden, forståelse og skelnevene) er forudsætningen for praktisk handling. Praktisk handling eller aktivt samfundsengagement, der styres af åndelige værdier eller sjælens inspiration, kaldes tjenestearbejde i den åndsvidenskabelige litteratur.

Hvad vil det sige at tjene? Tjene­stens hensigt er i al sin enkelthed at gøre, hvad man kan (ud fra den forståelse og det ansvar, man har på­taget sig) at virkeliggøre sjælens hensigt. I new age miljøet sidestilles tjenestearbejde ofte med godgø­rende arbejde, som for eksempel at deltage i arbejdet hos Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse o.l. Det er også tjenestearbej­de, men det er ikke kun det, der menes med tjeneste.

Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Download-fil: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? - Erik Ansvang


Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?