Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (5 af 5)


Teknisk åndsvidenskab kan beskrive indre bevidsthedstilstande på en systematisk måde, men virkeligheden lader sig ikke indfange af disse begreber.

TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? (5 af 5)

Ydre og indre kriser

 

Tekniker-eller-praktiker-07-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

 

Denne opfattelse af tjeneste er symptomatisk for nutiden. Man ser kun kriserne udenfor sig selv, og derfor ønsker man at yde en indsats dér. Kriserne udenfor har til opgave at få mennesket til intellektuelt at indse, at det er nutidens værdier, der er noget galt med. Kriserne ud­fordrer ikke di­rekte menneskets oplevelse af sig selv. Derfor spørger de fleste, hvad de kan forandre i verden i ste­det for, hvad de kan forandre i sig selv. Selvbilledet forbliver ufor­andret.

Tjenestearbejde er derfor ikke noget, der alene går ud på at æn­dre den ydre verden, og det er ikke kun noget, man fo­re­tager sig i fritiden som en hobby. Det er hel­ler ikke no­get, man kun kan udføre i særlige organi­sationer eller fore­nin­ger. Tje­nestearbejde er nemlig ikke en handling, der er adskilt fra det øv­rige liv. For et åndeligt søgende menneske er tjenestearbejde selve livet!

Tjenestearbejde er nemlig sjælens udtryk. Ikke som en planlagt handling, men som en spontan re­ak­ti­on. For det enkelte menneske er tjenestearbejde derfor at yde sit eget bi­drag til evolutionen, der hvor man er. I famili­en. På job­bet. I præcis den situation livet til enhver tid placerer den enkelte i. Det er her, man oplever den mest direkte modstand. Det er her, man har mulighed for karakterfor­andring.

Tjenestearbejde skal udføres med glæde. Det må aldrig opleves som en sur pligt, men en selvfølge. Tjenestearbejde er nemlig ikke hvad man gør, men hvorfor man gør det!

Formålet med denne artikel er at opfordre alle, der studerer åndsvidenskab, til eftertanke. Teoretisk eller “teknisk” indsigt er nyttig og nødvendig for forståelsen og skelneevnen. Men hvis budskaberne ikke omsættes til tjenestearbejde eller aktivt samfundsengagement, skaber man igen en gruppe af “skriftkloge”, som blot kan diskutere og dissekere stoffet, men som ikke deltager aktivt i den nødvendige forvandling af samfundet.

 

Tekniker-eller-praktiker-08-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab

Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Download-fil: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER? - Erik Ansvang


Artikel-Tekniker-eller-praktiker-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?