Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 3. del
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Måne-Sol-&-Stjerneindvielser

MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 3. del (8 af 8)


Transformation eller guddommeliggørelse af det fysiske legeme er et åbenlyst tema i Egyptens tradition.

MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 3. del (8 af 8)

De indre legemer

 

De gamle egyptere havde en detaljeret indsigt i menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande.

 

Måne-Sol-&-Stjerneindvielser-03-13-Erik-Ansvang

 

"Khat" er det fysiske legeme, som er nært knyttet til "Khaibit" − det æteriske legeme. Æterlegemet er både bro og barriere mellem menneskets fysiske og psykiske bevidsthed. Æterlegemets vigtigste opgave er at overføre energi og impulser fra de indre psykiske legemer til hjernebevidstheden og det ydre fysiske legeme.

"Ka" er menneskets følelseslegeme eller astrallegeme, som mennesket midlertidigt træder ind i hver nat under søvnen og permanent efter den fysiske død. Den afdøde vil i dette usynlige legeme befinde sig tæt på den fysisk-æteriske verden, og der er forklaringen på kravet om regelmæssig ritualer i gravene til bevarelse af Ka’en.

"Ba" repræsenterer både menneskets sjæl og tænkeevne. Menneskets livserfaringer opsamles i Ba'en, og evnen til at overføre tanker og egenskaber til den fysiske bevidsthed, afhænger af Ka’ens tilstand. I Tilsynekomstens Bog findes en invokation, som udtrykker ønsket efter denne forening af de åndelige elementer:

 

Måne-Sol-&-Stjerneindvielser-03-14-Erik-Ansvang

 

"Min sjæl bærer i sig min ophøjede ånd,

men skulle den tøve, bevilliges det min sjæl

at forenes med sin krop".

Tilsynekomstens Bog: Kapitel 89

Artikel-Måne-Sol-&-Stjerneindvielser-03
Download-fil: MÅNE-, SOL- & STJERNEINDVIELSER 3 - Erik Ansvang


Artikel-Måne-Sol-&-Stjerneindvielser-03
Læsefil med vendbare sider: MÅNE-, SOL- & STJERNEINDVIELSER 3