Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN MED TJENESTE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-med-tjeneste-Belinda-Baird-Esoterisk-service

VEJEN MED TJENESTE (3 af 6)


Tjenestearbejde vil ofte sige, at man gør det, man mener bør gøres, og det man selv ønsker at give - og ikke hvad modtageren har behov for eller ønsker.

VEJEN MED TJENESTE (3 af 6)

Den Store Invokation

 

Vejen-med-tjeneste-04-Belinda-Baird-Esoterisk-service

 

En af de kraftigt virkende og mest dynamiske former for tjenestearbejde, man kan yde, er at deltage i processen ved at intonere Den Store Invokation. Når Den Store Invokation intoneres, så samarbejder man bevidst, fordi man bruger alle de vigtigste energier, der strømmer ind via de syv stråler, som forbinder alle naturriger og planeter i evolutionsprocessen. Man retter hele sin opmærksomhed mod kilden til skabelsen og skaber en reaktion. Det indebærer, at man harmoniserer vibrationerne med højere vibrationer, sådan at den enkeltes vibration, der blev sendt ud gennem rummet, vender tilbage styrket, forfrisket og beriget med ny energi. Ved at komme i kontakt med et højere bevidsthedsniveau hentes der inspiration fra en ny energikilde. Jo flere mennesker, der engagerer sig i processen, jo større kraft strømmer der fra denne rensende energibølge.

Den Store Invokation påkalder de tre energier: Lys, kærlighed og kraft og lader dem strømme gennem alle naturrigerne. Ved at påkalde og i praksis anvende disse energier forbereder menneskeheden − der er et formidlende naturrige − vejen for Kristi genkomst og vejen til kontakt med en indre ashram.

I første vers påkalder man lyset i Guds sind − det sind, der findes i ethvert atom, i enhver levende skabning, i hele Universet og i Kosmos.

I andet vers, hvor man påkalder kærlighedsenergien fra Guds hjerte, er udgangspunktet det enkelte menneskes hjerte, som er den eneste dør, der fører ind til både Guds hjerte og menneskehedens hjerte. Kærligheden i mennesket vækker bevidstheden om enhed og inspirerer det til at ofre alt, for gradvis at udtrykke denne kærlighed i stadig større udstrækning og på stadig højere og dybere niveauer af kærlighed og skønhed. Når man med en oplyst bevidsthed trænger igennem til dybderne i selve menneskets eksistens, så erkender man den iboende Kristus i ethvert menneskehjertes krybberum. Det er ved at erkende og vække den iboende Kristusbevidsthed, at den vej opbygges, som den universelle Kristus vil komme til syne på.

 

Vejen-med-tjeneste-05-Belinda-Baird-Esoterisk-service

 

“Centret, hvor Guds vilje er kendt” henviser i tredje vers til det center, som Kristus kalder Faderens hjem. Når man siger, at Guds hjerte er udstrålende, så får selve centret et magnetisk formål, for det tiltrækker alt skabt, enhver del, der svarer til centrets egen styrke. Konflikt og lidelse på planeten er et resultat af friktion mellem den menneskelige vilje og den guddommelige vilje, så jo nærmere man kan komme denne højere vilje og identificere os med den, jo friere bliver mennesket. Det er nødvendigt, at menneskeheden aktiverer den guddommelige vilje, og får udviklet denne indre kraft til et vist niveau, før Kristus kan vende tilbage.

Fjerde vers gælder menneskeheden som en enhed, og som et energifelt, der påkalder den kærlighed og det lys, som er nødvendigt for at løse eller transformere konflikterne og kriserne i verden og for at ændre planetens udvikling i Kosmos. Den ondskab, der er til stede i materialisme, totalitarisme og separatisme, skal standses, før menneskeheden kan blive forenet. Derefter kan planen med hensigten, der ligger til grund for hele skabelsen og til menneskehedens og planetens liv blive manifesteret på Jorden.

Artikel-Vejen-med-tjeneste-Belinda-Baird-Esoterisk-service
Download-fil: VEJEN MED TJENESTE - Belinda Baird


Artikel-Vejen-med-tjeneste-Belinda-Baird-Esoterisk-service
Læsefil med vendbare sider: VEJEN MED TJENESTE