Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 1:4
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Undfangelse-1-del-Det-esoteriske-grundlag-for-hormonale

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 1:4 (6 af 7)


Hormonal selvkontrol, hvornår et liv – helt præcist – begynder, barnemord, sjælens og legemets rettigheder, faderskab og seksualitetens historie.

METODER TIL AT UNDGÅ UNDFANGELSE 1:4 (6 af 7)

Fornuftbestemt drab

er ikke mord

 

Undfangelse-01-11-Det-esoteriske-grundlag-for-hormonale-valg

 

Der føres ikke "krig mod babyer", sådan som det påstås af den katolske kirke. Den virkelige krig føres mod seksuel uvidenhed. Hvordan kan man hjælpe velmenende mennesker, der ikke forstår livets natur, til at nærme sig den kendsgerning, at babyer hverken dræbes eller myrdes? Det er kun embryoner og føtuser, der er involveret. At dræbe babyer er barnemord, og ikke abort. (Emnet uddybes i fjerde del). Både ophør af menstruation og foretagelse af abort afslutter helt afgørende et liv – livet af en menneskelig form – men det er forkert at kalde det mord. Indtil fremskyndelsen er det analogt med at få fjernet sine mandler eller sin blindtarm, der faktisk repræsenterer både en forms død, og de levende cellers død, der danner formen. Den kredsende sjæl er relativt uskadt, når dens faste fysiske form frigøres.

At dræbe er ikke altid imod loven. Selvom loven varierer fra land til land om det, der er lovligt og ulovligt, så er der dog en ensartet accept af de måder, der benyttes til at tage menneskers liv på inklusiv dødsstraf, krig, selvforsvar og abort. I visse retssystemer er abort en lovlig form for drab – ikke mord. Der har aldrig været en principiel erkendelse af et menneskelivs ukrænkelighed. De fleste religioner tillader mænd og kvinder at dræbe som selvforsvar og i krige. Når et menneske trykker på en knap og dræber millioner af mennesker, så opfattes det indirekte som et selvforsvar, og kirken protesterer ikke. I de tilfælde, hvor kirken ikke kan fordømme en handling, afholder den en bønnegudstjeneste, når forholdene f.eks. kræver dødsstraf.

Abort-problematikken befinder sig i samme kategoriske gråzone, hvad angår lovligt drab, men når en kvinde handler i selvforsvar, når en graviditet truer hendes fremtid, så råber fundamentalisterne – mord! På grund af manglende evne til at skelne mellem liv og form bliver mange mennesker dybt berørt, når et menneske dør ved egen hånd, uanset det er en abort eller hjælp til selvmord. Iflg. de almindelige normer er "døden" lig med sjælens tilstand før undfangelsen. Set fra sjælens perspektiv kaldes livet i fysisk inkarnation "den lille død" og en periode med forlænget begrænsning.

 

"Sandheden … vil i den kommende tidsalder give menneskeheden nye måder og nye metoder til tænkning. Esoterikere opfatter fødslen som en proces, der fører mennesket ind i den mørke fysiske inkarnation, som virker som en forudbestemt og forberedende proces, der senere bliver en fødsel ind i lyset og som fortsætter i lyset og skaber en ydre form til lyslegemet."

 

Alice A. Bailey, Undervisningen i Den Nye Tidsalder, s. 137

Artikel-Undfangelse-01-hormonelle-valg-esoterisk-set
Download-fil: UNDFANGELSE 1:4 - L. Rae Lake


Artikel-Undfangelse-01-hormonelle-valg-esoterisk-set
Læsefil med vendbare sider: UNDFANGELSE 1:4