Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FRIGØRELSE eller FRELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Frigørelse-eller-Frelse-Anne-Besant-Åndsvidenskab

FRIGØRELSE eller FRELSE (2 af 5)


Frigørelse drejer sig ikke om en ændring af forholdene, men en ændring af tilstand. Frigørelse er en indre forandring, ikke en ydre omstændighed.

FRIGØRELSE eller FRELSE (2 af 5)

Frigørelse er en sjælelig tilstand

 

Frigørelse-eller-Frelse-03-Esoterisk-belyst

 

Frigørelse er en sjælelig tilstand, som opnås, når sjælen forstår sin egen natur og erkender sin udødelighed. Mennesket oplever sig selv som virkelig og ikke som et af verdens forbigående fænomener. Det erkender, at det ikke er tilfældigt, hvor det inkarnerer og hvorfor. I mange tidsaldre har det identificeret sig med den fysiske verdens fænomener. Det har set sit eget spejlbillede i vandet, og det blev så begejstret ved synet, at det udbrød: ”Det er mig!” Det har oplevet følelsen af nydelse og som følge deraf bundet sig til det, som gav disse oplevelser. Det har drukket af glædens bæger og klynget sig til det bæger, der indeholdt fristelsen. Ambitioner har hersket over dette menneske. Lidenskaber har drevet det hid og did. Rigdom har lænket det. Og skønhed har tryllebundet det. Det har været knyttet til utallige skikkelser, men aldrig fundet andet end skygger – flygtige og uvæsentlige. Det har vandret omkring i mørket og forgæves søgt efter et hvilested. Endelig blev det lyst − og efterhånden som skyggerne forsvandt, vidste det, at det var et evigt væsen. Og derfor forstod mennesket, at det var frit.

Frigørelse forekommer derfor ikke kun i bestemte dele af verden − uanset hvor kultiveret befolkningen er. Det handler ikke om at inkarnere i bestemte tidsperioder. Og det er heller ikke et spørgsmål om at opleve en længerevarende lyksalighedstilstand. Det handler om at kunne disidentificere sig fra stoffets og formens verden, fra den konstant skiftende bevidstheds mange stadier og identificere sig med sjælen i sit indre. Som Kristus sagde: ”Guds kongerige er inde i dig”.

Upanishaderne oplyser, at det første skridt, der skal tages for at finde sjælen, er, at ”undgå at underlægge sig sin lavere natur”. Først når alt ondt er udryddet med viljens kraft, og når der arbejdes med en urokkelig målrettethed, er det muligt at opnå sjælskontakt. Det menneske, der forsynder sig mod naturlovene, får ikke adgang til udviklingsvejen. ”Der er kun én vej … og undgå at sætte en snavset fod på vejens første trin.”

 

Frigørelse-eller-Frelse-04-Esoterisk-belyst

 

Den søgende vil stadig begå mange fejltagelser, vakle, glide og falde igen og igen. Men viljen skal uden vaklen være fokuseret på ønsket om forædling. Som en kompasnål, der altid peger mod nord og aldrig nogensinde peger i andre retninger, på samme måde skal den søgendes vilje altid være fokuseret på at være til nytte og gøre godt. Selv et ondskabsfuldt menneske anses for at være på rette vej, hvis det i fuldt alvor har besluttet at sætte hele sin vilje ind på at blive et etisk og moralsk menneske.

 

Frigørelse-eller-Frelse-05-Esoterisk-belyst

 

Onde motiver har ikke kun relation til det fysiske legeme, men også til astrallegemet og mentallegemet – til følelser og tanker. Tankerne skal utrætteligt drejes væk fra det negative, og det skal ikke længere tillades, at tankerne bevidst beskæftiger sig med umoralske emner. Mange tankesind kan sammenlignes med spyfluer, der foretrækker at sætte sig på møg i stedet for på roser. Kilden til negativitet vil tørre ud, når tankerne konstant beskæftiger sig med positive emner. Samtidig vil de onde tilbøjeligheder gradvis forsvinde, når de ikke længere aktiveres, stimuleres og accepteres. Når tankerne forædles, medfører det, at følelseslivet og handlingslivet også forædles. Og i kraft af denne forædlingsproces, vil den søgende efterhånden afholde sig fra enhver form for ondskab.

Artikel-Frigørelse-eller-Frelse-Anne-Besant-Åndsvidenskab
Download-fil: FRIGØRELSE ELLER FRELSE - Annie Besant


Artikel-Frigørelse-eller-Frelse-Anne-Besant-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: FRIGØRELSE ELLER FRELSE