Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV - 02 - DET TREFOLDIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Artikelserie-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV - 02 - DET TREFOLDIGE MENNESKE (1 af 5)


Mennesket er tredelt. Ånden er det dybeste aspekt. Sjælen er kendetegnet ved bevidsthed. Personligheden ved aktivitet.

MENNESKE KEND DIG SELV - 02 - DET TREFOLDIGE MENNESKE (1 af 5)

MENNESKE KEND DIG SELV

02

 

DET TREFOLDIGE MENNESKE

 

Af Erik Ansvang

 

Menneske-kend-dig-selv-02-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade "MENNESKE KEND DIG SELV - Det trefoldige menneske" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

DET TREFOLDIGE MENNESKE

 

Mennesket har tre hovedaspekter.
Ånd, sjæl og personlighed.

 

Menneske-kend-dig-selv-02-artikel-01

 

I forhold til åndens involution foregår dette emne mange milliarder af år senere. Livet, energierne og formerne har udviklet sig igennem tre store naturriger og dermed det kolossale tidsrum, det tager at gennemleve mineralriget, planteriget og dyreriget frem til menneskeriget. Det er ikke hensigten at gennemgå bevidsthedens udvikling i de tre lavere rigere, men at springe så langt frem i evolutionen, at livet er nået helt frem til menneskeriget.

 

Ånd, sjæl og personlighed

Mennesket kan opdeles i tre hovedaspekter: Ånd, sjæl og personlighed.

1. Ånden – viljen til eksistens

1a. Viljen til eksistens
1b. Fremadrettet og udadrettet (den lige linje)
1c. Enhed

Ånden er menneskets dybeste aspekt – det allerinderste liv. Ånden karakteriseres af en kvalitet, man kan kalde ”viljen til eksistens”. Åndens bevægelse er fremadrettet og udadrettet, og den kan karakteriseres som elektrisk. Åndens natur er umulig at fatte. Ethvert forsøg på at beskrive dette dybe bevidsthedsstadie vil være formålsløs. Man kan dog sige, at ånden repræsenterer enhed. Ånden har intet at gøre med form – i hvert fald ikke i den forstand, mennesket forstår ved form. Kommunikation på det åndelige plan eksisterer ikke. Åndelig ”kommunikation” kommer alene til udtryk som sjælens oversættelse af åndens impulser.

Må beskrives med paradokser

Åndens plan er umulig at definere, og skal det beskrives, må det ske ved hjælp af paradokser. Det er et bevidsthedsplan, der befinder sig hinsides tanken, og alligevel er det planet for den perfekte tanke. Det er et formløst plan, og alligevel er det den perfekte forms plan.

2. Sjælen eller bevidsthedsaspektet

2a. Bevidsthed
2b. Erfarer, bearbejder og udstråler
2c. Spiralformet

Sjælen er kendetegnet ved bevidsthed. Sjælen er den bevidste og tænkende enhed, der bor i den menneskelige form. Det er sjælen, der erfarer. Det er sjælen, der bearbejder. Det er sjælen, der udstråler. Sjælens bevægelse er spiralformet.

Sjælen er bevidsthed, og bevidsthed eksisterer og kommer til udtryk på mange forskellige niveauer. Alt i Universet er besjælet af liv. Dette liv kom­mer til udtryk som en eller anden grad af bevidsthed, der udfolder sig gennem aktivitet. Med bevidsthed menes der ikke selvbevidsthed, for det er blot ét bevidsthedsstadie.

Alt er bevidst. Mineraler, planter, dyr og mennesker er alle bevidste. Mennesket har selvbevidsthed, men potentielt i mennesket findes alle stadier af bevidsthed. Nogle er udviklet, andre er latente. Og på denne måde er mennesket skabt i Guds billede.

3. Personligheden

3a. Aktivitet
3b. Roterende
3c. Frastødning
3d. Relativitet

Personligheden er kendetegnet ved aktivitet. Dens bevægelse er roterende. Dens kraft er frastødning. Og dens kvalitet er relativitet.

Artikel-Menneske-kend-dig-selv-02-Erik-Ansvang
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV 02 - Erik Ansvang


Artikel-Menneske-kend-dig-selv-02-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV 02