Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV - 07 - MENTALLEGEMET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Artikelserie-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV - 07 - MENTALLEGEMET (1 af 10)


Menneskets tankesind kan adskilles i to forskellige dele - den konkrete tænkning og den abstrakte tænkning.

MENNESKE KEND DIG SELV - 07 - MENTALLEGEMET (1 af 10)

MENNESKE KEND DIG SELV

07

 

MENTALLEGEMET

 

Af Erik Ansvang

 

Menneske-kend-dig-selv-07-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade "MENNESKE KEND DIG SELV - Mentallegemet" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

MENTALLEGEMET

Mentallegemet er det redskab, sjælen bruger,

når den ønsker at tænke.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-01

 

Inden tankesindet skal beskrives, vil det være hensigtsmæssigt at præcisere tre begreber, der anvendes om dette emne, nemlig ”be­vidsthed”, ”tankesind” og ”mentallegeme”.

Bevidsthed

Bevidsthed er et stadie af opmærksomhed, der ikke er begrænset til men­tal opmærksomhed, men omfatter alle manifestationens stadier.

En følelse er en del af bevidstheden

Følelsen udgør en del af bevidstheden. Oplevelsen af varme, kulde, duft etc. er en form for opmærksomhed, der udgør en del af bevidstheden.

Udgør essensen eller forståelsen

Bevidstheden er ikke sjælen. Bevidstheden er essensen af alt, hvad et men­neske har erfaret. Bevidstheden udvides og forvandles og udgør menneskets forståelse. Bevidstheden vil til sidst løfte sig over sjælens stadie. Sjælen vil forsvinde, men bevidstheden består.

Konklusion:

Bevidstheden er hverken tankesindet eller mentallegemet. Bevidstheden er derfor ikke begrænset til mentalplanet eller tankens plan. Bevidstheden befinder sig på alle eksistensplaner, og den er afgørende for graden af menneskets respons på livet på disse planer. Bevidsthed er resultatet af mødet mellem ånd og legemer. Bevidstheden er både åndens og legemernes sjæl, og den vokser i visdom på grund af det fortsatte møde mellem ånd og form.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-02

 

Tankesindet

Tankesindet er blevet misforstået. Tankesindet er nemlig et eksistensplan. Tankesindet er ikke bevidsthed. Tankesindet er heller ikke mentallegemet. Det er snarere den verden, som bevidstheden lever i og bevæger sig rundt i i sit mentallegeme.

Der er kun ét sind

Man taler om et sind, om dit sind, om mit sind etc. Det individuelle tankesind eksisterer imidlertid ikke. Der findes kun ét sind. Når man taler om det individuelle sind, taler man blot om, den individuelle bevidstheds mentallegeme.

Mentallegemet er redskabet, der kan anvendes til at kontakte tankesindets verden. Bevidstheden anvender sit redskab til bevidst eller ubevidst at kontakte, fortolke, acceptere eller forkaste de tankeformer, der findes i det universelle sind.

Tankesindet er ikke skabende men modtagende

Bevidstheden kan ikke skabe. En ide kan kontaktes af bevidstheden og omsættes til konkret form, og det er det man forveksler med skabelse.

Det såkaldte skabende sind er i virkeligheden et modtageligt mentallegeme, som er i stand til at opfange, fortolke og viderebringe vibrationer. Det individuelle mentallegeme er i besiddelse af en bestemt portion mentalt stof, som det kan benytte til at give en ide en passende form. Denne mentale form er dannet af tankestof, og selvom den ikke eksisterer udenfor mentallegemet, hører den alligevel ikke til det individuelle tankesind. Den består blot af det stof, der arbejdes med.

En landmands marker befinder sig også uden for hans fysiske krop, men markerne er ikke adskilt fra den øvrige fysiske verden. De er blot et område med fysisk stof, som han kan bearbejde efter evne og i overensstemmelse med de fysiske lovmæssigheder. Dette jordstykke kan han tilså, men må i øvrigt overlade det til Solen, regnen og naturen at få sædekornene til at gro.

 

Menneske-kend-dig-selv-07-artikel-03

Artikel-Menneske-kend-dig-selv-07-Erik-Ansvang
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV 07 - Erik Ansvang


Artikel-Menneske-kend-dig-selv-07-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV 07