Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV - 03 - MENNESKETS EVOLUTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Artikelserie-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV - 03 - MENNESKETS EVOLUTION (1 af 5)


I den syvfoldige verden skal mennesket forvalte, trefoldige energier - tanke-, følelses- og fysisk-æteriske energier.

MENNESKE KEND DIG SELV - 03 - MENNESKETS EVOLUTION (1 af 5)

MENNESKE KEND DIG SELV

03

 

MENNESKETS EVOLUTION

 

Af Erik Ansvang

 

Menneske-kend-dig-selv-03-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade "MENNESKE KEND DIG SELV - Menneskets evolution" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

MENNESKETS EVOLUTION

De syv legemer og stofplaner

 

Menneske-kend-dig-selv-03-artikel-01

 

Her er det tanken at studere menneskets trefoldighed mere detaljeret. Udgangspunktet er, at der findes syv eksistensplaner, og at mennesket har en ånd. Ånden symboliseres sædvanligvis med en trekant. Trekanten bruges som symbol på livsenheder, for alle livsenheder har tre aspekter på samme måde som Sollogos. Det første aspekt, der svarer til den elektriske strøm i kontakten, kaldes ”kraft-vilje”. Det tredje aspekt, der svarer til den ledning elektriciteten strømmer igennem, kaldes ”aktiv intelligens”. Og det andet aspekt, der svarer til det magnetfelt, der skabes omkring ledningen, og som er identisk med bevidstheden, kaldes ”kærlighed-visdom”.

Hvorfor kaldes andet aspekt for ”kærlighed-visdom”? Fordi kærlighed er magnetisme eller tiltrækning mellem mennesker. Når man siger, at et menneske udtrykker kærlighed, mener man, at det har tiltrækningskraft eller magnetisme, hvorimod had som bekendt frastøder.

 

Menneske-kend-dig-selv-03-2-

De 7 stof- og bevidsthedsplaner

PLANCHE-07-MENNESKE-KEND-DIG-SELV

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Atma-buddhi-manas – ”det højere selv”

Den trefoldige ånd har nedsænket sin livstråd i de lavere verdener, men denne livstråd er ikke bare én livsstrøm. Den består reelt af tre strømme, som udgår fra hvert aspekt.

  • Første aspekt: Tilknytter det atmiske permanente atom.
  • Andet aspekt: Tilknytter det buddhiske permanente atom.
  • Tredje aspekt: Tilknytter det mentale permanente atom på sjælens plan (det manasiske).

Det højere selv – højere bevidsthed

Åndens første projektion ned i de lavere verdener er på denne måde trefoldig. Denne triade kaldes i den åndsvidenskabelige terminologi for ”atma-buddhi-manas” eller ”det højere selv”. Det højere selv repræsenterer tre typer af bevidsthed, som de fleste mennesker endnu ikke har udviklet. Det er disse bevidsthedstyper, der skal udvikles, når mennesket engang bliver en Buddha eller en Kristus. Den bevidsthed, der skabes omkring de tre permanente atomer i den højere bevidsthed, kaldes ”Kristus-bevidsthed”, og denne bevidstheds laveste udtryk er sjælen.

Sjælen og dens tre legemer

Nutidsmennesket er begrænset til de bevidsthedsniveauer, der ligger under den højere bevidsthed. Den lavere bevidsthed er underlagt sjælen. Sjælen er reelt et stort chakra, der symboliseres med en lotus, som kaldes ”den egoiske lotus”. Denne lotus har 3x3 blade plus yderligere tre inde i midten.

 

Menneske-kend-dig-selv-03-artikel-03

 

For de fleste repræsenterer sjælen menneskets højeste og inderste aspekt, men det er vigtigt at forstå, at sjælen ikke er en færdig størrelse. Den er under udvikling, og det er den, der fungerer som forbindelsesled til den højere bevidsthed.

Denne sjæl inkarnerer i tre legemer:

  1. Et intellektuelt tankelegeme – som også kaldes mentallegemet.
  2. Et emotionelt følelseslegeme – som også kaldes astrallegemet.
  3. Et todelt handlingslegeme − det fysisk-æteriske legeme.
Artikel-Menneske-kend-dig-selv-03-Erik-Ansvang
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV 03 - Erik Ansvang


Artikel-Menneske-kend-dig-selv-03-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV 03