Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE (15 af 16)


Menneskehedens historie er en beretning om relationerne mellem børn og forældre. Den beskriver den lange vej fra barnemord til kærlig ansvarlighed.

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE (15 af 16)

Den metavoksne

 

Hvordan ved man, at selvbevidsthed er en realitet? Det indikeres af evnen til upersonligt at iagttage sin adfærd og vurdere den rationelt og ud fra en moralsk synsvinkel, i stedet for at blive fanget i den rasende kamps tåger mellem forældre-reaktionen:

 

”Du er doven, egoistisk og middelmådig!”

 

− og barne-reaktionen:

 

”Det er alt sammen jeres fejl!

Hvor er det grimt at tale sådan til mig!”

 

Situationen svarer til vendepunktet for ”den fortabte søn”, hvor han erkender:

 

”Jeg tog fejl, min opførsel har været uværdig.”

 

 

Den-Nye-Tidsalders-forældre-24-Susan-Shore

 

Forandringen markeres af denne evne til at erkende sine fejl og forseelser. Den voksne – set fra sjælens perspektiv – erkender en irrationel adfærd som, hvis den iagttages med upersonlighed, er alt andet end nyttig og alene skaber problemer.

 

”Indtil dette øjeblik har jeg sørget for mig selv og alene taget hensyn til min egen magelighed. Jeg giver børnene, hvad der passer mig, ikke hvad der passer dem. Jeg styres af min ambition eller mit ønske om at eje. Mine sindsstemninger styrer, uanset om man elsker dem eller tager afstand fra dem.”

 

Det er ikke længere det, der er projiceret over i ”dem”, der er ansvarlig for alle problemerne og deres løsninger – det er sjælen. Det er tid til forandring. Den metavoksne træder i karakter og viser sin styrke og interesse for en indre forvandling. Den voksne er kun i stand til at håndtere processerne i den ydre verden. Den metavoksne har travlt med processerne i virkelighedens indre, psykiske område.

Bevidst forældrerespons

Det er en nødvendig forudsætning for denne udvikling, at den lange cyklus med mishandling eller forældreskab, der udsatte generationer af børn for frygt og skyldfølelse, lettes tilstrækkelig til at give plads for personlighedens rationelle, tankemæssige problemløsninger – ”voksen-egoet” – som ”løfter sit hoved” og begynder at fungere effektivt og afbalanceret på en måde, der ikke var mulig mens konflikten mellem forældre og barn rasede og blokerede for vejen til virkeligheden.

 

”Når der findes en relativ lav tænkemåde i konflikten mellem det, man har lært og det, og det der er virkeligt, er computeren (den voksne) fri for at arbejde med nye, vigtige forretninger …”[1]

 

- siger Harris.

Den metavoksne overfører en bevidst forældrerespons på barnet og på børneopdragelsen som erstatning for personlighedens reaktion fra tidligere liv og normer. Først da kan man møde barnets behov med en velovervejet respons, der er både rationel og kærlig. Man har været uvidende og forvirret om den rigtige relation (hvis der har været nogen!) mellem sjæl og personlighed. Hvordan vil stadiet med sjælsinspiration reelt vise sig i den ydre verden gennem den voksnes adfærd og børnenes opvækst? Hvad vil den sjælsinspirerede personlighed gøre, som er anderledes?

Forskellen vil komme til syne i kraft af forældrenes evne til at vise kærlighed kombineret med en grad af ægte upersonlighed og objektivitet, sådan at holdningen til hendes eller hans børn ikke primært er udtryk for en personlig reaktion, og den er heller ikke baseret på indre psykologiske faktorer, der projiceres over på barnet. I stedet vil der være tale om en opmærksom og velovervejet respons fra den sjælsinspirerede personlighed, der er organiseret og styret via en stærk voksen (som nu er blevet en metavoksen). Her er De Mauses empatiske og hjælpende respons:

 

Af en forælder, der er i stand til at tage bevidst ansvar

for opdragelsen af det barn, der er i dets varetægt.

 

 

_________________________________

[1] Thomas A. Harris: I'm OK, you're OK, p. 34.

_________________________________

Artikel-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore
Download-fil: DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE - Susan Shore


Artikel-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE