Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIGE ELEMENTER I HARRY POTTER-BØGERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Potter-bøgernes-åndelige-indhold

ÅNDELIGE ELEMENTER I HARRY POTTER-BØGERNE (7 af 12)


Potter-bøgerne er inspireret af Vestens esoteriske tradition. De er fyldt med historiske personer og deres åndelige tradition.

ÅNDELIGE ELEMENTER I HARRY POTTER-BØGERNE (7 af 12)

Bacon-traditionen

 

I denne sammenhæng er det passende at pege på, at det har mindre betydning, om henvisningerne til Francis Bacon er helt korrekte, end spørgsmålet er, om J.K. Rowling har viden om den litteratur, der dækker dette emne − for nemheds skyld refereres der til dette i denne artikel som Bacon-traditionen. Siden tiden omkring 1880-erne er opfattelsen af Bacon-traditionen blevet udbredt af flere personer og grupper.[1]

Det elizabethanske England

Bacon-traditionen påstår, at Francis Bacon (1561-1626) blev inspireret af sin kontakt til datidens vestlige esoteriske traditioner, da han i sin ungdom rejste på det europæiske kontinent. Rejsen inspirerede ham til at beslutte, at han ville tage initiativet til en bevidsthedsudvikling i "hele verden". Denne beslutning overholdt han ved at fuldføre mange omfattende litterære værker under dække af pseudonymer. Anonymitet var nødvendig, fordi hans nedstamning måtte skjules i de farefulde politiske og teologiske intrigante år i det elizabethanske England. Alligevel siges det, at Bacon har efterladt rigeligt med antydninger om sin virkelige identitet i mange kryptiske symboler, der bl.a. omfatter vildsvinebilleder på titelblade til de mange litterære værker, der tilskrives ham. Selv et kortfattet studie af disse historiske symboler åbenbarer en tydelig fremstilling af vildsvinet og en overbevisende vedholdenhed af en kunstnerisk plan samt mange andre omfattende piktografiske[2] antydninger, der antyder, at der findes mere vedrørende forfatterskabet end det utrænede øje ser.

Harry-Potter-bøgerne-10-Åndelige-elementerHvem var Francis Bacons far? Ifølge historikeren Alfred Dodd og andre var Francis Bacons biologiske far en mand, der hed Robert Dudley (billedet). Robert Dudleys slægt tilhørte Tudor-linjen i den elizabethanske periode,[3] en linje, som dronning Elizabeth I selv tilhørte. Navnet Dudley nævnes tidligt i Rowlings første Harry Potter-bog, og læserne bliver dér præsenteret for Harry Potters temmelig frastødende fætter − en usympatisk dummepeter og overvægtig dreng, der hedder Dudley. Et sted i historien får han på magisk vis krøllet grisehale for at understrege hans dårlige opførsel.

Selvom man kan more sig over denne "falde på halen-komik", og selvom det til en vis grad er i orden at more sig over den forkælede dreng, så skjuler episoden et mere seriøst niveau, som Rowling ønsker at fortælle om. F.eks. at Harry Potter er i slægt med et "svin" (læs vildsvin).

Fætteren Dudley fremstilles i Potter-bøgerne som en forkælet og hjerteløs gris, men her i relation til Potters slægtskab er det relevante ord "vildsvin". Man kan konkludere, at Rowling har portrætteret Harry Potter som en slægtning til en grise-/svine-/vildsvine-familie, der med heraldisk symbolisme betyder: Han hører til Bacon-familien. Ligesom Sir Francis var et "uønsket og uvelkomment" barn, på samme måde er Harry Potter det også. På grund af sine biologiske forældres død tvinges han ind i et formynderskab af forældrene til Dodley, og de benytter enhver lejlighed til at overbevise Harry om deres stærke modvilje mod ham.

 

 

_________________________________

[1] Bemærkninger om dette modsætningsforhold findes i korrespondance til H.P. Blavatsky dateret 1883 i H.P. Blavatsky Collected Works, ed. De Zirkoff, v.IV, p. 602. Det er muligt, at der eksisterer beviser på en endnu tidligere korrespondance.

[2] Piktografi, (lat. pikto- + gr. -grafi), billedskrift; skrift, der består af tegninger af genstande, evt. forbundet med linjer for at antyde deres indbyrdes forhold.

[3] Peter Dawkins, Arkadia, p. 272.

_________________________________

Artikel-Potter-bøgernes-åndelige-indhold
Download-fil: ÅNDELIGE ELEMENTER I HARRY POTTER-BØGERNE - M. Temple Richmond


Artikel-Potter-bøgernes-åndelige-indhold
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIGE ELEMENTER I HARRY POTTER-BØGERNE