Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION (8 af 8)


Dette mantra er kendt over hele verden som Den Universelle Invokation. Ordene er ekstremt enkle, og alligevel rummer de et mantras dybde og magiske kraft.

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION (8 af 8)

Enhed med

Den Ultimative Virkelighed

 

Mantraet afsluttes således med en bekræftelse på, at der er tale om sikker viden. Det er ikke hensigten, at menneskeheden kun skal føle – den skal vide. Og det er selvbevidsthedens opgave. Det er en viden, der ikke alene er en formodning, en holdning, en ide eller en tro, der kan ændres, når anden viden dukker op. Der er snarere tale om en bevidst handling, som er konsekvensen af foreningen med en bevidsthed, der af natur er udelt, hel og ren. Som et resultat af kontakten med denne bevidsthed og denne nonverbale opmærksomhed, opstår der en erkendelse af, at mennesket er ét med Den Ultimative Virkelighed − at mennesket i sandhed er Atma-Buddhi-Manas[1] – at man er nødt til at erhverve indsigt og blive fuldt bevidst om den essentielle enhed med alle andre livs­enheder, som er ligeværdige dele i denne helhed – for alt vibrerer med den, stråler med den og er omfavnet af den.

I nogle versioner af mantraet er ordet ”derfor” (therefore), blevet erstattet af ordet ”også” (also), men det skal bemærkes, at i Annie Besants oprindelige version bruges ordet ”derfor”. Der er en subtil, men meget bestemt forskel på de to ord. ”Også” er et biord, der betyder ”tilføjelse”, ”det ene plus det andet” − etc. Ordet ”derfor” har bibetydningen ”som følge af”, ”som et resultat af”. Der er altså ikke tale om en forøgelse.

 

Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-10-Joy-Mills

 

Det, der er meningen med mantraet, er en accept af, at når følelsen af enhed er til stede, bekræfter man enheden med Den Ultimative Virkelighed, der er lys, liv og kærlighed. Herefter følges denne accept af en erkendelse af, at man er uadskilleligt forenet med alle andre skabninger. For hvordan kan man være ét med Den Ene og samtidig forblive adskilt fra alle andre, der også er forenet i Den Ene?

Det er naturligvis muligt at afdække mange flere betydninger i dette smukke mantra. Det er i sandhed en bekræftelse på hele skabelsesprocessen, som menneskeheden − og alt andet liv − deltager i. Som en selvbevidst livsenhed er mennesket i besiddelse af viden om evner og kraft til at erkende livet i sin strålende helhed. Det er denne lysende vision, man sender ud over verden − en vision, som man kan give vinger, stemme og form. Det er en vision, der kan genoprette et menneske, hver gang det synger mantraet − og dermed genoprette og forandre verden. Alene visionen har kraft til at skabe en ny bevidsthed i verden − en bevidsthed om enhed, om broderskab, om fred og harmoni, om helhed og hellighed. Når disse få og enkle linjer gentages − enten alene eller i en gruppe − opfordres Den Ultimative Virkelighed til at manifestere sig på ny for at skabe helhed og helliggøre alt i Universet.

 

En smukkere handling findes ikke!

 

 

Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-11-Joy-Mills

 

Læs mere om mantraer og invokationer på VisdomsNettet[2]

 

 

_________________________________

[1] Atma-Buddhi-Manas er sanskritbetegnelsen for det åndelige menneske eller det samlede udtryk for ånden (monaden), der spejler sit viljesaspekt som Atma, sit kærligheds-visdomsaspekt som Buddhi og sit handlingsaspekt som Manas.

[2] Mantraet kan frit downloades fra VisdomsNettet, hvor det indgår i en større samling af mantraer. Her kaldes mantraet: ”Enhedspåkaldelse”.

_________________________________

Artikel-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills
Download-fil: SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION - Joy Mills


Artikel-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills
Læsefil med vendbare sider: SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION