Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION (4 af 8)


Dette mantra er kendt over hele verden som Den Universelle Invokation. Ordene er ekstremt enkle, og alligevel rummer de et mantras dybde og magiske kraft.

SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION (4 af 8)

Det indre lys

 

I relation til menneskets bevidsthed er sætningen en invokation til Atman,[1] der er skjult i menneskets natur, og som er til stede både på det fysiske plan og på sit eget ophøjede plan – fordi Atmans resonans vibrerer igennem alle atomerne i alle menneskets legemer, som er redskaber for Atman − fra Buddhi[2] til det fysiske.

 

”Skjulte lys, der skinner i enhver skabning.”

 

 

Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-05-Joy-Mills

 

Igen kan man spørge: Hvorfor skjult? Hvis der findes et skinnende lys i enhver skabning, ville dette lys naturligvis kunne iagttages. Et lys er karakteriseret ved, at det stråler, og derfor må det kunne ses. Lys er udstrålende, men her opfordres man til at påkalde et skjult lys − et indre lys, som ikke stråler på en synlig måde. Derfor må der være en dybere mening med ordene.

Når Den Ene Virkelighed træder frem i manifestation, kan man sige, at den første skabelse viser sig som lys. Det er dette indre lys i Den Ene Virkelighed − i Ishvara[3] – den manifesterende guddom − der er til stede i enhver skabning. Livet er nu manifesteret som lys, og dets kraftige vibration stråler med en indre dynamik. I menneskeheden er Buddhi – ”sjælens lys” − nu forenet med Atma[4], og parat til at vise sig i ydre aktivitet. Det er dette lys, der skal illuminere hele menneskets natur. Dette lys er forudsætningen for bevidsthed − og det er ”skjult”, fordi det ikke kan iagttages af bevidstheden, fordi lyset i sig selv er ren bevidsthed. Og dette lys er virkeligt, for det skinner i hvert eneste atom i rummet.

 

 

_________________________________

[1] Atman er ”Selvet” i betydningen ”ånden”. Atman er et evigt princip, der er frigjort, fuldkomment og uforanderligt, og som skaber og bruger sjælen, sindet og legemerne. Atman er ”det upersonlige jeg”, som af mangel på indsigt er bundet til reinkarnation. Atman er identisk med Brahman − den kosmiske upersonlige væren.

[2] Buddhi er det næsthøjeste princip i menneskeudviklingen. Buddhi er også evnen til kærlighed, visdom og intelligens til forskel fra bodhi, der er selve kundskaben og intelligensen.

[3] Ishvara er et filosofisk begreb i hinduismen, som betyder den ”Højeste Herre” eller den ”Højeste Lærer”. Begrebet bruges også i buddhismen, hvor det betyder et kraftfuldt men ikke almægtigt væsen. I åndsvidenskaben svarer Ishvara til den manifesterede Logos – den “personlige” gud. Benyttes også til tider om den guddommelige ånd i mennesket.

[4] Atma er den universelle ånd − den guddommelige monade. Atma eller åndelig vilje og hensigt er sjælens højeste aspekt.

_________________________________

Artikel-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills
Download-fil: SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION - Joy Mills


Artikel-Skjulte-liv-Det-Universelle-Mantra-Joy-Mills
Læsefil med vendbare sider: SKJULTE LIV ... DEN UNIVERSELLE INVOKATION