Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (1 af 9)


Strålerne er hverken positive eller negative, men energien kommer til udtryk i et højere eller lavere udviklet menneske.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (1 af 9)

DE SYV STRÅLER

- DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI

6:8

Af Erik Ansvang

 

De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi

Du kan frit downloade "DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI" 6:8 af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 


DE SYV STRÅLER

DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI

6:8

Strålekombinationer

 

De-Syv-Stråler-06-01-Den-nye-tids-psykologi

 

Ingen mennesker udtrykker kun én enkelt stråle. Alle mennesker er udtryk for en kompliceret sammensætning af fem strålekombinationer. Når strålerne i det følgende præsenteres én for én, som om de er et samlet udtryk for et enkelt menneske, er der i realiteten tale om et fantasibillede. Til gengæld kan denne forenkling fremme forståelsen, og derfor er det nu hensigten at tildele ét menneske én stråle, og på dette grundlag forsøge at analysere menneskets adfærd.

Der er imidlertid ikke tale om ren teori, for det er naturligvis muligt at iagttage de kvaliteter og tendenser, som strålen repræsenterer, hvis et menneske er domineret af en stråletype. Det er desuden muligt at iagttage både positive og negative egenskaber hos mennesket. Det betyder ikke, at strålerne har positive og negative egenskaber. Strålerne er ganske enkelt udtryk for en energitype, og denne energitype kan mennesket udtrykke positivt eller negativt. Det er derfor aldrig selve strålen, der skaber positive eller negative tendenser, men menneskets håndtering af strålekvaliteten.

Hvad menes der med positiv og negativ? Svaret afhænger af svingningsgraden eller frekvensen i legemerne – eller sagt på en anden måde … det afhænger af legemernes forædlingsgrad. Og legemernes kvalitet er udtryk for menneskets natur. Denne kvalitet er desuden menneskets eget ansvar, for det er mennesket selv, der har tiltrukket og indbygget det aktuelle stof i legemerne

Højere eller lavere underplaner – og udvikling

Alt er energi. Det, der kaldes stof, er energi, der bevæger sig i et fast mønster. En stråle kommer derfor både til udtryk som energi og stof. Strålen (fri energi) og legemet (fastlås energi) består derfor af samme energi. Eksempelvis strømmer 1. stråles energi ind i stoffet, og energien påvirker det legeme, der primært består af 1. stråle partikler. Det, der differentierer stoffets kvalitet, er strålens frekvens – altså om partiklerne befinder sig på de højere underplaner eller på de lavere underplaner.

Hvis hovedparten af partiklerne befinder sig på de lavere underplaner, vil det være 1. stråles negative egenskaber, der kommer til udtryk. Eller rettere – de egenskaber, der viser sig, vil man opfatte som negative. Det betyder naturligvis ikke, at 1. stråle er negativ. Det betyder, at strålen udtrykker sig via stoffet på de lavere underplaner − og det påvirker mindre udviklede mennesker, for de har legemer, der består af de lavere planers stofpartikler. Og omvendt – hvis hovedparten af partiklerne i legemerne stammer fra de højere underplaner, vil de højere egenskaber komme til udtryk, og det er det, der kendetegner et højere udviklet menneske.

Konklusionen er, at positive egenskaber (stof, der svinger på høje frekvenser) kommer til udtryk i mennesker med en høj udvikling, uanset hvilken stråletype, de udtrykker – negative egenskaber (stof, der svinger på lave frekvenser) kommer til udtryk i mennesker, der endnu ikke er så højt udviklede. Det indebærer samtidig, at der i menneskeheden er yngre og ældre sjæle, for højere og lavere udvikling er nært forbundet med sjælens erfaringsmængde og dermed med sjælens alder.

Når strålernes kvaliteter i det følgende præsenteres som henholdsvis positive og negative, så skal det forstås sådan, at det er kvaliteter, der kan komme til udtryk i et højere udviklet menneske og i et lavere udviklet menneske. Det er som sagt ikke strålen i sig selv, der skaber positive eller negative reaktioner hos et menneske.

Det er desuden vigtigt at huske, at den strålekvalitet, der analyseres, altid er modificeret af fire andre stråler. Strålekvaliteten viser sig aldrig så rent og tydeligt, som i præsentationen. Alligevel vil det være muligt at genkende stråletendenser hos sig selv og hos andre ved hjælp af beskrivelserne. Strålekvaliteterne vil herefter blive præsenteret set fra et ensidigt og individuelt synspunkt:

 

De-Syv-Stråler-06-02-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8


Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8