Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 1:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 1:8 (1 af 10)


De syv stråler er en præcis og videnskabelig formulering af en ny psykologi. Det er ikke en mystisk men en konkret tilgang til forståelse af mennesket.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 1:8 (1 af 10)

DE SYV STRÅLER

- DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI

1:8

Af Erik Ansvang

 

 De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi 

Du kan frit downloade "DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI" 1:8 af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!


 

DE SYV STRÅLER

DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI

1:8

 

Introduktion

 

De-Syv-Stråler-01-01-Den-nye-tids-psykologi 

 

Introduktion

Ifølge åndsvidenskaben er alle skabninger og alle ting i verden – alle former for bevidsthed og alle stofformer – opstået af kombinationer af syv grundlæggende impulser, energier og kræfter. De syv stråler kaldes Den Nye Tidsalders psykologi, og stadig flere er interesseret i at få viden om de syv stråler, for det er en ny og effektiv metode til selvindsigt i menneskets fysisk-æteriske, følelsesmæssige, tankemæssige og sjælelige kvaliteter og kræfter. Alle menneskets legemer – åndelige, sjælelige og personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem forskellige strålekvaliteter, og denne vekselvirkning har i inkarnationernes løb gjort mennesker til det, de er i dag. Der findes intet i Universet, som ikke er defineret ud fra strålerne.

Materialet i denne artikelserie er samlet fra mange kilder. Hovedkilden er den tibetanske mester Djwhal Khul, der beskriver de syv stråler i detaljer i Alice A. Baileys forfatterskab. En anden væsentlig kilde er Michael Robbins’ undervisning og hans bøger (Tapestry of the Gods, Volume I & II) , H.P. Blavatsky (Den Hemmelige Lære), Geoffrey Hodson og andre esoteriske pionerer frouden personlige studier og aktiv deltagelse i kurser og audiovisuel undervisning, udveksling af erfaringer og eksempler med bl.a. Hardy Bennis, forfatter til De Syv Stråler,  og endelig som underviser i weekendforløb om dette meget vigtige emne.

 

Tredelingen

 

De-Syv-Stråler-01-02-Den-nye-tids-psykologi

 

Flere store religioner oplyser, at Gud eller Det Ene Livsvæsen er tredelt. Kristendommen taler om Faderen, Sønnen og Helligånden. Den ældste treenighed – eller trimurti − i Vedaerne er Agni (ild), Vayu (luft) og Sarya (Solen). Senere i den nyere hinduisme blev trimurti til Brahma (skaberen), Vishnu (opretholderen) og Shiva (nedbryderen og fornyeren). De svarer desuden til de tre gunaer. Guna betyder ”egenskab” eller "fiber". Guna er fibre i Universets opbygning, og de repræsenterer stoffets tre kvaliteter, som tilsammen kaldes triguna. De tre gunaer eller triguna er stoffets tre grundegenskaber: Tamas, som er træghed, inerti, død og forfald (hovedegenskab på det fysiske plan) – Rajas, som er aktivitet og bevægelse (hovedegenskab på astralplanet) – og Sattva, som er rytme, harmoni (på mentalplanet). I den hinduistiske trimurti svarer Brahma til Rajas, Vishnu til Sattva og Shiva til Tamas.

Buddhisterne har også triader, som f.eks. Shakyamuni Buddha, Avalokiteshvara og Vajrapani. I den oldnordiske mytologi hører man om Odin, Thor og Freja. De gamle egyptere havde mangfoldige triader, hvoraf Osiris, Isis og Horus er de mest kendte. Idéen om den treenige Gud – dvs. at den ene Gud er trefoldig eller er syntesen af tre kvaliteter − er således langt ældre end kristendommen.

Platon mente, at det guddommelige ikke kan opfattes direkte, men manifesteres i mennesket som tre kvaliteter: Sandhed, skønhed og godhed − og på denne måde kunne Det Ene Livsvæsen erkendes via de tre. Psykologen Carl G. Jung var overbevist om, at enhver tanke, ethvert ord og enhver handling påvirkes af energier, der strømmer ind i psyken fra et skjult udstrålende center – fra det ubevidste.

 

 

_________________________________

[1] Link til Michael Robbins’ bøger (på engelsk): http://www.makara.us/

[2] Link til grundbog af Hardy Bennis: DE SYV STRÅLER

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 1:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI