Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditationens-indre-landskab

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB (7 af 8)


Den meditative rejse fører ind i et indre landskab, der er en skitse til individuel udforskning, som har relation til åndsvidenskab og esoterisk visdom.

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB (7 af 8)

Mennesket er liv, bevidsthed

og personlighed

 

Meditationens-indre-landskab-07-Kenneth-Sørensen

 

På grundlag af ovenstående kan man konkludere, at mennesket er en trefoldig manifestation, der består af liv, bevidsthed og personlighed:

Liv

Mennesket er en monade, der udtrykker ånd og livskraft, fordi mennesket er en del af Det Ene Liv, der skabte mennesket for umindelige tider siden. Det Ene Liv, som er årsag til alt, har en indre livskraft, en hensigt og et mål. Livet i enhver skabning tilstræber bevidsthedsudvikling og udfoldelse af sin energi og kraft. Derfor kan man sige, at livet har en vilje, eller at der er noget større, i mennesket, der driver det fremad og opad.

Bevidsthed

Det er evolutionskræfterne, der til enhver tid styrer livets udvikling, og i menneskets udvikling er det først og fremmest karmaprincippet og reinkarnationsprocessen. På et tidspunkt, når menneskets selvbevidsthed er tilstrækkelig udviklet, begynder sjælsbevidstheden at få stadig stærkere indflydelse på livsretningen gennem muligheden for frie og bevidste valg.

Nogle af sjælsbevidsthedens primære kendetegn er skelneevne, kærlighed og visdom. Når sjælen begynder at kunne udtrykke kvaliteternes højere aspekter i personlighedens følelses- og tankeliv, er der tale om et åndeligt udviklet menneske. Det er bevidstheden, der giver det enkelte menneske dets unikke individuelle kvalitet. I andre naturriger, er det andre kvaliteter. Eksempelvis udtrykker planteriget sin bevidsthed via blomstens farve, duft og skønhed. I menneskeriget kommer sjælsaspektet til syne som menneskets personlige egenskaber.

Personlighed

Man kan sige, at bevidstheden og det indre liv er fængslet i personligheden. Det kan sammenlignes med en lyskilde, der er lukket inde i en sort sæk, som lyset næsten ikke kan skinne igennem. Men personligheden – dvs. tanker, følelser og fysiske handlinger – giver livet og bevidstheden mulighed for at udtrykke sin natur i de tre verdener. Og det er det, der er formålet med den guddommelige plan, som ønsker at præge hvert eneste aspekt i skabelsen med den særlige kvalitet, der kaldes kærlighed og visdom.

Artikel-Meditationens-indre-landskab
Download-fil: MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditationens-indre-landskab
Læsefil med vendbare sider: MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB