Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditationens-indre-landskab

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB (3 af 8)


Den meditative rejse fører ind i et indre landskab, der er en skitse til individuel udforskning, som har relation til åndsvidenskab og esoterisk visdom.

MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB (3 af 8)

Kendte indre landskaber

 

Meditationens-indre-landskab-03-Kenneth-Sørensen

Planche 2 - Meditationens-indre-landskab

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Følelsernes verden, som åndsvidenskaben kalder astralplanet, er et vidtstrakt bevidsthedsområde, som for størstedelens vedkommende ligger uden for menneskets fysiske følelsesmæssige sansning. Psykiske evner som f.eks. clairvoyance (klarsyn) og clairaudience (klarhørelse) kommer til udtryk i den astrale verden. Tankens verden – åndsvidenskabens mentalplan – repræsenterer på samme måde et eksistensplan med mange bevidsthedsmæssige fænomener, som det ikke er muligt at komme ind på her. På nuværende tidspunkt er det nok at fastslå, at følelser og tanker er skabt af det samme stof og den samme energi, som udgør de to bevidsthedsplaner. Det samme gælder menneskets fysiske krop, som er skabt af den fysiske verdens stof. Sammenligningen er mere præcis end man umiddelbart tror, for der findes vidtstrakte indre bevidsthedsverdener, som er lige så virkelige som den fysiske. Man kan også kalde den samlede sum af astralplanet og mentalplanet for menneskehedens kollektive bevidsthed. De indre planer repræsenterer en virkelighed, som alle mennesker er i psykisk forbindelse med. Det var en af psykologen C. G. Jungs helt store erkendelser.

Astralplanet og mentalplanet repræsenterer de kendte indre landskaber, som alle har en mere eller mindre bevidst oplevelser af, men fra åndsvidenskaben ved man, at der desuden findes indre verdener, som har en intensitet og skønhed, som den fysiske verden kun er en svag afglans af. Kristne mystikere og højt udviklede vismænd fortæller om indre verdener. Eksempelvis sagde Paulus: ”En dag, mens jeg bad i templet, var jeg pludselig som i en anden verden”, og Teresa af Avila taler om ”sjælens syv boliger”.[1] Østens víse beskriver også indre bevidsthedsplaner, hvor mennesket indgår i en større helhed, der transcenderer den individuelle natur og bevidsthed. Det er disse indre lysverdener, som åndsvidenskaben kalder højere bevidsthedsplaner, og i planchen kaldes planerne kausale, buddhiske, atmiske, monadiske og logoiske. Det er betegnelser, der dækker over bevidsthedstilstande, som de færreste har oplevet eller er i bevidst kontakt med. Men det er netop disse verdener af lys og inspiration, som det er menneskets opgave at kontakte og forankre i personligheden bl.a. via meditation.

 

 

_________________________________

[1] Teresa af Avila var spansk nonne og mystiker i 1500-tallet, og hun skrev sin selvstændige teologi, der beskriver syv stadier på sjælens vej til forening med Gud.

_________________________________

Artikel-Meditationens-indre-landskab
Download-fil: MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditationens-indre-landskab
Læsefil med vendbare sider: MEDITATIONENS INDRE LANDSKAB