Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅBENBARINGER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater

ÅBENBARINGER (3 af 6)


Åbenbaringer kan kun komme fra Hierarkiets mestre eller fra instanser over Hierarkiet. Ellers er der tale om iagttagelser og ikke om åbenbaringer.

ÅBENBARINGER (3 af 6)

Iagttagelser

 

Ved offentliggørelse af iagttagelser vokser enhver videnskab, men hvis iagttagelser overhovedet skal offentliggøres, skal de udelukkende betragtes som det, de er − simple iagttagelser − ikke som åbenbaringer. De skal underkastes uddybning, modifikationer og korrektioner på baggrund af yderligere iagttagelser. Iagttagelser har brug for gentagelse og kontrol. Gentagne iagttagelser er nødvendige for at verificere og fremskaffe underbyggende detaljer. Iagttagelser er altid kun delvis korrekte, og de skal kunne ændres eller forkastes på baggrund af nye iagttagelser.

 

Åbenbaringer-05-Besant-og-Leadbeater

 

Man kan f.eks. sammenligne et forskningsmæssigt udsagn om atomet med udsagn i ældre esoterisk litteratur. Her taler man om bobler, der kan betragtes som ”stof, som tiltrækkes fra alle sider i det uendelige rum for at opbygge solsystemet”[1] − herunder de ”syv stoftyper”, der skal fortættes på grundlag af urstoffet. En enkelt boble kan evt. midlertidigt betragtes som et atom fra Adi-planet[2] (svarer til det logoiske plan), og derfor kan man forestille sig, at dengang Logos indledte sit manifestationsarbejde var der ikke andet end en substans eller masse, som bestod af adskilte ækvidistante[3] bobler. Man ved intet om Logos’ arbejde på det meget høje bevidsthedsplan, men hvis man ræsonnerer ved hjælp af analogiloven,[4] kan man antage, at der også blev skabt underplaner, som er et resultat af Logos’ indsats for at besjæle de former, der er sammensat af grupper af boblerne.

 

 

_________________________________

[1] Lucifer, p. 17

[2] Adi svarer til det logoiske plan. Adi betyder ”den første”, ”det oprindelige”, ”det højeste” (i relation til bevidsthedstrin). Adi kaldes også ”Universets grundvold”, ”Universets støtte” og ”Universets livskilde”.

[3] Ækvidistant vil sige ”som er lige fjern fra, eller som har lige stor afstand til noget”.

[4] Analogiloven siger: ”Som foroven således også forneden”.

_________________________________

Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Download-fil: ÅBENBARINGER - Annie Besant & C.W. Leadbeater


Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: ÅBENBARINGER