Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅBENBARINGER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater

ÅBENBARINGER (4 af 6)


Åbenbaringer kan kun komme fra Hierarkiets mestre eller fra instanser over Hierarkiet. Ellers er der tale om iagttagelser og ikke om åbenbaringer.

ÅBENBARINGER (4 af 6)

Boble-atomer

 

Åbenbaringer-06-Besant-og-Leadbeater

 

Da Logos i kraft af sin vilje skabte det næste bevidstheds- og eksistensplan, lod Han en bølge af sit liv strømme ud, og bølgen havde en bestemt bølgelængde, som er tanmatra[1] for planets fremtidige atomer. Med sig medbragte atomet næsten alle boblerne i systemet, men det efterlod en uendelig lille del af helheden, som udgjorde Adi-planets stof. Da livsbølgen strømmede ud, viste den sig derfor i en anden form end på Adi-planet. Atomet fungerede ikke længere ved hjælp af simple bobler, for atomet dannede nu en mere kompleks form, der bestod af 49 bobler. På det lavere plan er atomet, der består af 49 bobler, den enhed eller de byggesten, som blev brugt til opbygningen, selv om det, der opbygges på det meget høje bevidsthedsplan, befinder sig helt uden for menneskets fatteevne.

Da det tredje plan skulle skabes, skete udstrømningen ikke fra det underplan, som allerede var blevet udviklet. Atomet fra det nirvaniske plan (svarer til det atmiske plan), er heller ikke skabt direkte ud af de 49 boble-atomer, der allerede eksisterede. Glem ikke, at de atomare underplaner alle er forbundet, og de udgør det, man kan kalde ”en genvej” i opbygningen. Logos sendte en frisk bølge, der greb fat i næsten alle Anupadaka-atomer[2] − og Logos efterlod kun det, der er nødvendigt for arbejdet på det monadiske plan. Atomerne blev skyllet væk af bølgen. Da de blev skyllet væk, blev de spaltet op og reduceret til deres grundlæggende bobler, og de samme bobler blev øjeblikkeligt genskabt som atomer af en helt anden slags, som hver indeholder 2.401 bobler. Processen blev gentaget indtil det fysiske plan var nået, og der blev kun efterladt tilstrækkeligt meget materiale på hvert plan, som var nødvendigt for den planlagte udvikling, som skulle foregå på planet.

 

 

_________________________________

[1] Tanmatra er et sanskritord, der betyder rudimentær eller subtilt element, som kun er potentielt.

[2] Anupadaka, betyder ”forældreløs”, ”selveksisterende”, ”selvskabt” eller ”født uden forældre eller ophav”. Det er det næsthøjeste plan i systemet – det monadiske plan eller åndens plan.

_________________________________

Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Download-fil: ÅBENBARINGER - Annie Besant & C.W. Leadbeater


Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: ÅBENBARINGER