Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

UDFORSKNING AF DET INDRE RUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

UDFORSKNING AF DET INDRE RUM


Det meste af menneskets indre natur er stadig ukendt, og hvorfor dog afskære sig fra den? Der er brug for en anden dimension i menneskets tænkning.

UDFORSKNING AF DET INDRE RUM

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

UDFORSKNING AF DET INDRE RUM

I de seneste årtier har der været stigende interesse for meditation i den vestlige verden, og der er to væsentlige årsager til denne udvikling.

For det første er der opstået et indre behov, for i Vesten er man ved at opdage, at mennesket er mere end det umiddelbart ser ud til at være. Det meste af menneskets indre natur er stadig ukendt, og hvorfor dog afskære sig fra den? På samme måde som menneskeheden er godt i gang med at udforske det ydre rum, er der opstået et behov for at udforske det indre rum. Mennesket rummer højere evner og kræfter – egenskaber, som det ønsker at udforske og udnytte, for menneskeheden har generelt set en tendens til at realisere sig selv, og via meditation er det muligt at finde vejen til det højere selv.

For det andet er der opstået et særdeles reelt ydre behov for meditation i den vestlige verden. I lyset af de aktuelle internationale konflikter, uoverskuelige samfundsmæssige situationer, truende miljømæssige problemer og de store spørgsmål, der skal løses inden for økonomiske, politiske, humanitære og andre hovedområder er det indlysende, at de ikke kan behandles tilstrækkeligt alene ud fra det rationelle tankesinds niveau. Flere og flere begynder at indse, at mennesket er nødt til at gå ud over den konkrete tænkning. Der er brug for en anden dimension i menneskets tænkning, hvis menneskeheden skal finde den visdom, der kan løse de globale problemer, for det er ikke muligt at skabe en ny og mere fredelig verden uden først at undersøge de indre behov. Det bekræftes af Ervin Laszlo, der sagde disse vise ord:

 

”… de virkeligt afgørende forhindringer, som menneskeheden står overfor, er ikke af ydre men indre natur. Det er ikke planetens begrænsning, der forhindrer udviklingen mod en bedre fremtid, men menneskets vilje og forståelse. Vi mennesker er årsagen til vores egne problemer, og kun ved at forandre vores tænkning og handlemåde, og ikke den omgivende verden, kan vi løse dem.”

 

Der er en tendens til at tro, at mennesket ikke er andet og mere end det, man er bevidst opmærksom på i det rationelle tankesind, dvs. kroppen, følelserne og tankerne. Imidlertid har dybdepsykologien afsløret, at mennesket er som et isbjerg, for den største del af menneskets natur – det ubevidste – er usynligt, men det påvirker i høj grad handlinger, følelser og tanker på måder, man ikke er klar over. Og hvad med det overbevidste?

Meditation er en metode, der giver kontakt til mening og hensigt. Meditation kan bygge broen til menneskets højere selv, der ofte kaldes sjælen. Meditation gør det muligt at se det almindelige liv fra et højere perspektiv. Meditation giver inspiration, indsigt og forståelse, og udvikler tankesindet på en måde, der åbner for en højere dimension, der kaldes det højere selv eller intuition. Aldrig har der været så stort behov for, at mennesket udforsker sit indre rum.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET