Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIGE VISIONER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

ÅNDELIGE VISIONER


Verden og menneskeheden er i en voldsom krise. Egoisme, grådighed, kapitalisme og materialisme har en ekstrem høj pris på alle livets områder.

ÅNDELIGE VISIONER

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

ÅNDELIGE VISIONER

Verden og menneskeheden er i voldsom krise. Egoisme, grådighed, kapitalisme og materialisme har en ekstrem høj pris på alle livets områder. Men det er samtidig en vigtig periode, for pga. krisen er millioner af mennesker ved at vågne op til en højere vision, og i lyset af visionen kan nutiden betragtes som en enestående chance. Afhængig af intelligente handlinger og uselvisk tjenestearbejde af mennesker med god vilje, kan den turbulente periode blive en fødsel af en global civilisation med etiske livsmønstre inspireret af en holistisk forståelse, af menneskehedens indbyrdes afhængighed og af livets hellighed. Esoteriske grupper med forskelligt grundlag er enige om visionen om enhed og rigtige relationer til alt liv. Det er nøglen til løsning af menneskets og verdens problemer. Esoteriske grupper er også enige om, at ethvert menneske er guddommeligt. Grupperne repræsenterer forskellige udviklingsveje, men de deler følgende anerkendelser:

Lev efter åndelige værdier og principper

Menneskelivet har en mening. Menneskets udvikling har ikke en tilfældig retning. Der er en guddommelig hensigt, som kommer til udtryk som tidløs moral, kærlighed og samarbejde til gavn og glæde og med respekt for andres rettigheder og behov.

Accepter ansvaret for Jorden

Livet er ét og udelelig. Og det er menneskehedens ansvar at passe på Jorden, dyrene, planterne, mineralerne, jorden, vandet og luften.

Praktiser tolerance og rigtige relationer

Menneskeheden er én familie. Fremtidens velfærd er afhængig af skabelse af enhed, der respekterer både den indbyrdes afhængighed og den rige mangfoldighed i de forskellige kulturer, religioner og levemåder.

Lev enkelt og del

Jordens ressourcer er rigelige. Der er tilstrækkelig til at opfylde menneskehedens reelle behov. Fattigdom er årsag til enorme lidelser, som underminerer udviklingen. Det haster med at bygge bro over afgrunden mellem velstand og fattigdom.

Hav tillid til, at mennesker dybest set har god vilje

Menneskeheden er dybest set sund. På trods af alt det, der tilsyneladende modbeviser det, er mennesket i sin essens en åndelig skabning.

Tænk sandhed og vis god vilje

Energi følger tanken. Alle påvirker andre og det omgivende miljø med de tanker, der tænkes. Både godt og ondt i verden er et resultat af de tanker, der tænkes og de følelser og handlinger, de skaber.

Væk den essentielle åndelighed

Universet er bevidsthed. Subtile bånd forbinder og forener alle manifestationens niveauer fra atom til kosmos. Ved hjælp af meditation og åndelig praksis, kan man bygge bro mellem personligheden og højere dimensioner at væren. Det indre arbejde gør det muligt at trække på ubegrænsede reservoirer af kærlighed, skønhed og sandhed.

Bliv verdenstjener

Man går vejen ved at blive vejen. I processen med at stræbe efter at blive en kompetent verdenstjener, der lever efter åndelige principper, kan man blive en lysbringer for andre.

Tænk rigtige tanker og udfør rigtige handlinger

Livet er reguleret af en uforanderlig naturlov om årsag og virkning. Det, man sår, vil man høste. Loven styrer sjælens inkarnationer liv efter liv, og det samme gælder for en gruppe, et samfund og en nation. Enhver handling, der er rigtig og intelligent, er med til at skabe en bedre verden. Via kollektiv vilje, gruppesamarbejde og en koordineret indsats, kan man skabe en kultur, der er fredelig og ikke-voldelig for kommende generationer.

Arbejd sammen for ét formål

Guddommelig kærlighed kan bedst udtrykkes ved hjælp af gode gerninger. Hvis der udvikles enhed i det primære og frihed i det sekundære, kan grupper opnå konsensus. I kraft af fælles handling, kan man forene bestræbelserne på at højne menneskehedens bevidsthed og hjælpe med at manifestere den guddommelige plan og formålet med menneskelivet.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET