Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SAMVITTIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

SAMVITTIGHED


Når man taler om samvittighed, er det nødvendigt først at blive enige om ordets betydning, og derefter undersøge metoder til at vække samvittigheden.

SAMVITTIGHED

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

SAMVITTIGHED

I de fleste mennesker er det, man i dagligdags tale kalder samvittighed, udtryk for en registrering af idéer, indtryk og vurderinger, som er en kombination af bevidst tænkning, uddannelse og opdragelse, men bevidsthed, der er formet på den måde, er lige så flygtigt som skyer, der reflekteres i et spejl. Og på en måde er den heller ikke helt menneskets personlige ejendom, for den er delvis skabt af andre, og den kan ændres ved forskellige påvirkninger af andre. Men hvor mange mennesker på Jorden har bevidst vækket deres virkelige samvittighed – den del af samvittigheden, der kun er deres egen, og som kommer dybt indefra som et moralsk instinkt, og som gør dem virkelig vidende og ansvarlige?

Når man taler om ”samvittighed”, er det nødvendigt først at blive enige om ordets betydning, og derefter undersøge metoder til at vække den. For at undgå forvirring vil det være godt, hvis man blev enige om betydningen af ord som ”sjæl” og ”bevidsthed”. De utallige fortolkninger af ordene, medfører diskussioner, der er lige så nytteløse, som de, der forhindrede opførelsen af i Babelstårnet. Og hvis man ikke skal betragte mennesket som andet end et intelligent dyr, som går i opløsning i graven, skal iagttagelsen af menneskets konstitution omfatte forestillinger om de udødelige aspekter, uanset hvad man kalder dem. For på samme måde som nutidens naturvidenskab indrømmer, at alt er energi, og at energi findes på forskellige frekvenser – nogle højere og nogle lavere – så vil det være sund logik, hvis mennesket, der også består af energi, forsøger at erkende de subtile energiers forskellige frekvenser og niveauer i sig selv, for de højere udgør menneskets udødelige aspekter.

Hvis mennesket intet ved om dem, er det en accept af, at man bare er et intelligent dyr, og at samvittighed udelukkende skyldes hjernefænomener, som fungerer uafhængigt af de højere aspekter. Men hvis mennesket lærer at genkende de højere aspekter i sin natur, bliver det opmærksom på sit udødelige selv – sin sjæl. Samtidig får det kendskab til privilegier, der stammer fra en indre verden, der er ophøjet og overjordisk i forhold til dyremenneskets selvforståelse. For at kunne gøre det, er mennesket afhængig af sine intellektuelle evner og sin dødelige hjerne i sin forgængelige personlighed. Og for at få det til at fungerer harmonisk, er den første forudsætning indsigt i de love, der styrer det.

Esoterisk set er samvittighed et udviklingsprodukt. Samvittigheden er den essens, som sjælen har uddraget af sine erfaringer i tidligere liv. I tidligere inkarnationer er der så at sige opsparet “åndelig kapital”, som sjælen bringer med sig i den nye inkarnation. Samvittigheden er derfor den visdomsessens, som sjælen har erhvervet igennem mange livs smertelige erfaringer. Den vil altid lade sin stemme høre, når man fristes til at gøre noget, som sjælen af erfaring ved vil medføre lidelse. Til sidst vil sjælen indse det tåbelige i at udsætte sig selv for de samme lidelser den ene gang efter den anden. Den begynder at sige nej, når den igen står over for de samme fristelser. Erfaringen har gjort sjælen klogere. Den bliver stadig mere afpasset efter de love, der behersker dens tilværelse. Det moralske instinkt er derfor udtryk for sjælens erfaringsmængde – og udviklingsniveau. Man kan ikke huske handlingerne i tidligere liv, men man kan huske konklusionerne. Konklusionerne er det, der kaldes samvittighed – eller moralsk instinkt.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET