Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Første-år

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING (3 af 13)


Meditation er esoterisk arbejde. Skabende Meditation flytter opmærksomheden fra det ydre til det indre - til uerkendte dybder.

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING (3 af 13)

Personlig og åndelig udvikling

 

Personlig udvikling

Hvad er personlig udvikling? For at besvare dette spørgsmål, skal man først gøre sig klart, hvad der menes med ordet "personlighed". Alle mennesker tænker, føler og handler. Når tanker, følelser og handlinger er integreret og ledes af et vågent sind ud fra bevidste livsmål, udgør de en helhed. Denne totalsum kaldes personligheden. Det bliver derfor indlysende, at personlig udvikling handler om at bringe tanker, følelser og krop i et sundt samspil. Dette samspil skal man selv skabe, og det udvikles, når man iagttager sig selv og bevidst samordner sine følelser, tanker og handlinger til en koordineret enhed. Dermed bliver man en "personlighed" – en fast karakter, der hviler i sig selv. Personlig udvikling vil altså sige, at man beslutter sig for at blive et mere harmonisk og velfungerende menneske, der er i kontakt med omverdenen og frem for alt med sig selv. Skabende meditation skaber kontakt til de iboende kvaliteter og evner, men også til underbevidsthedens mangfoldige impulser. De indre erkendelser og omgivelsernes respons på handlingerne skaber en selvudviklingsproces, hvor man udfolder og finstemmer sin personlighed. Det er en proces, hvor man tager ansvaret for sig selv, realiserer sine drømme og får sund kontakt med de forskellige sider af sin natur.

 

Åndelig udvikling

Åndelig udvikling ligger i naturlig forlængelse af den personlige udvikling, og de overlapper hinanden på visse områder. Den afgørende forskel er, at den åndelige udviklingsproces ikke handler om personlighedens udvikling, men om dens evne til at modtage højere impulser. Åndelig udvikling handler derfor om tiltagende sjælskontakt. Processen vil udvikle sjælens kvaliteter og forstærke de positive egenskaber. Den indre vækst vil gradvis udvikle de iboende potentialer.

Meditationsprogrammet tilgodeser den personlige udvikling og åbner samtidig for den åndelige proces. I forløbets første fase er målet derfor:

– at aktivere den personlige udvikling.

 

Det vil sige, at der bygges en bro mellem personlighedens tre aspekter: kroppen, følelserne og tankesindet. I forløbets anden fase er målet:

– at aktivere sjælens skabende potentialer.

 

Det kan kun ske i kraft af sjælen og via personligheden. I takt med at sjælen manifesterer sig gennem personligheden, ændrer man fokus i livet, og man bliver en aktiv, velgørende kraft i verden. Derfor er målet i forløbets tredje fase:

– at man som sjæl bliver skabende i livets udvikling.

 

Det er forklaringen på, at meditationsprogrammet kaldes Skabende meditation.

Artikel-Skabende-meditation-01-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE MEDITATION 1. ÅR


Artikel-Skabende-meditation-01-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION 1. ÅR