Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Første-år

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING (6 af 13)


Meditation er esoterisk arbejde. Skabende Meditation flytter opmærksomheden fra det ydre til det indre - til uerkendte dybder.

SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING (6 af 13)

Farer og faldgruber

 

Kan det være farligt at meditere? Som med alt andet her i livet er det afgørende, at man bruger sin sunde fornuft og tager ved lære af de erfaringer, andre har høstet gennem årtusinder. Der findes regler, og der kræves viden for hvert skridt, man tager. En sund meditation vil aldrig indebære løfter om hurtige resultater. Tværtimod opmuntres man til tålmodighed og til ikke konstant at spejde efter resultater. Processen bliver i sig selv målet, fordi arbejdet bærer lønnen i sig selv. Man kan møde forskellige farer og faldgruber. Helt overordnet kan man sige, at meditation bliver farlig, både når der mediteres med egoistiske formål, og når man gør det uden formål. Det er desuden farligt at ignorere advarselssignaler. Og avancerede meditationsteknikker er naturligvis farlige for begyndere.

Fare for fortabelse i den indre verden

Nogle får en tendens til at fortabe sig i den subjektive verden. Der opstår altså tilbøjelighed til at trække sig tilbage fra den fysiske virkelighed. Meditation skal altid føre til et velfungerende ydre liv. Den bedste løsning på problemet vil være, at man forsøger at give udtryk for de indre erfaringer i det fysiske liv.

Fare for følelsesmæssig overstimulering

Meditation øger energiindstrømningen. Både de dårlige og de gode sider kommer op til overfladen. Man skal derfor lære at håndtere de forøgede energier. Følelsesmæssige svagheder bliver afsløret. Begær og motiver skal iagttages med ærlig omhu. Kun de bedste og højeste kvaliteter skal integreres i karakteren.

Fare for at blive opslugt af fænomener

Nogle bliver opslugt af psykiske fænomener og indre oplevelser. De kan være interessante, men de er ikke nødvendigvis udtryk for, at meditationen forløber godt. Tværtimod kan en fascination af psykiske oplevelser afspore processen. Meditationen bevirker ganske vist, at energien og sensitiviteten gradvis øges, og man må regne med en tiltagende fornemmelse af subjektive ting, men målet er ikke udvikling af psykiske evner.

Faren ved at gøre sig tanketom

Nogle begyndere tror, at man skal praktisere såkaldt "tanketomhed" og blot "åbne sig" for sjælen eller det guddommelige. Et tankesind, der mangler den nødvendige træning, vil i disse tilfælde bare åbne sig for underbevidstheden i stedet for at etablere kontakt med den højere bevidsthed. At gøre sig tanketom er farligt, fordi man åbner sig for psykiske kræfter, der kan påvirke negativt, uden at man bevidst ved, hvad der sker. Man skal altid bevare årvågenheden via et opmærksomt tankesind.

Fred og lyksalighed

Man skal heller ikke forsøge at opnå en følelse af fred og lyksalighed. Der er intet forkert i følelsen, men den er ikke meditationens mål. Der er faktisk slet ikke tale om meditation, hvis resultatet alene er en følelsesmæssig oplevelse, for følelser er astral energi, hvorimod meditation primært er en mental energiproces. En vellykket meditationsproces skaber måske kun en beskeden eller slet ingen reaktion af følelsesmæssig art – navnlig efter lang tids udøvelse.

Åndedræts- og chakraøvelser

Åndedrætsøvelser skal altid undgås af begyndere. Kun meget erfarne udøvere arbejder med åndedrættet. Det samme gælder koncentration på chakraerne for at stimulere eller vække dem. Det kan medføre overstimulering og åbne døre til det kollektivt ubevidste, som man kun vanskeligt kan lukke igen. Den rigtige meditation for nutidens menneskehed er målrettet hensigt, koncentreret tænkning og regelmæssig meditation udført systematisk og rytmisk gennem mange år.

Artikel-Skabende-meditation-01-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE MEDITATION 1. ÅR


Artikel-Skabende-meditation-01-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION 1. ÅR