Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KUNDSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

KUNDSKAB (2 af 7)


Kundskab er ikke en videnskab, men et stadie af identifikation. At være identificeret med noget vil sige at være forenet med det. Tanker kommunikerer med tanker af samme slags.

KUNDSKAB (2 af 7)

Højere bevidsthedsstadier

 

Springet til kundskab i menneskeriget er langt større, for mennesket er i besiddelse af elementer af – eller i det mindste "lytteposter" til – højere stadier end de fysiske, følelsesmæssige og mentale. Disse højere stadier er de samme livsstadier i kosmos projiceret ned i mennesket på et lavere niveau.

Identifikation er derfor vanskeligere for mennesket end for dyret, for den personlige bevidstheds selvoptagethed forhindrer, at mennesket identificerer sig med alt andet end sig selv. Og ligeledes fordi det rationelle tankesind begrænser "robotmennesket" (personligheden) til at bruge tankesindet på den rationelle måde, og det tillader ikke, at der tunes ind på andre eller højere tankevibrationer end dets egne. (I stedet for "tankevibrationer" kunne man sige "vibration". Alle disse ord er udelukkende metaforer).

Den identifikation, der sædvanligvis er dominerende, er "robottens" eller personlighedens med dens lavere stadier (fysiske, følelsesmæssige og mentale), mens sjælen forbliver inaktiv – bortset fra det generelle pres fra alt, hvad der kan påvirke sjælens egen udvikling. Når sjælen trænger igennem, vil de automatiske påvirkninger fra hvert af de lavere stadier kun føles svagt, og det lavere menneskes vurderinger og holdninger vil danne sig under indflydelse af en stimulans eller en nedtrykthed, der som regel har fysisk eller følelsesmæssig oprindelse.

 

Kundskab-04-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Sjælen og personligheden

 

Sjælens redskaber er derfor primært det fysiske og det følelsesmæssige, som også er "robottens" eller personlighedens udtryksmiddel. Denne forvirring kontrollerer individets adfærd. Ingen af disse to former for bevidsthed (personlighedens og sjælens) kan kaste direkte lys på livssituationen, for mennesket vil ikke lytte til deres stemmer, for det har ikke kendskab til de principper, som gør det muligt at klassificere påvirkningerne i forhold til deres årsag. Hverken personligheden eller sjælen kan gribe ind i dette kaos af påvirkninger, fordi deres principper (eller deres bølgelængder) er anderledes.

Det eneste, de kan gøre, er at fremprovokere nogle voldsomme chok, som vil overraske personlighedens automatreaktioner til at kontakte enten sjælen eller følelserne inden det rationelle tankesind får tid til at reagere. Kontakten giver personligheden en impuls af lys og livskraft, som den aktivt vil forsøge at opleve igen, og det er årsagen til, at en pludselig moralsk eller åndelig transformation nogle gange opstår efter en voldsom følelsesmæssig oplevelse, en alvorlig sygdom eller overlevelse fra en livstruende situation.

Disse chok er et middel, der ofte benyttes af sjælen selv eller af det aspekt af sjælen, der er inkarneret i personlighedens legemer ("robotten"), til at ryste personligheden ud af dens apati og overraske det rationelle tankesind. Glem ikke, at denne fremgangsmåde med at gentage passende chok efterhånden kan holde personligheden under kontrol af en af de styrende instanser. Valget mellem dem – og at muligheden overhovedet eksisterer – skal erkendes i den aktuelle livssituation. Opgaven er at vække mennesket fra den moralske søvn og sætte personligheden i arbejde under sjælens eller sjælsaspektets ledelse på en måde og efter en målestok, der kræves til opnåelse af den ultimative befrielse. Resultatet vil blive erhvervelse af ægte kundskab, hvilket helt naturligt vil blive afpasset efter graden af bevidsthed, der er opvækket og graden af at kunne identificere sig.

Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Download-fil: KUNDSKAB - Isha Schwaller de Lubicz


Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: KUNDSKAB