Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KUNDSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

KUNDSKAB (7 af 7)


Kundskab er ikke en videnskab, men et stadie af identifikation. At være identificeret med noget vil sige at være forenet med det. Tanker kommunikerer med tanker af samme slags.

KUNDSKAB (7 af 7)

Et forsøg på en definition

 

Kundskab-13-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Man kan sige, at et mysterium er manifestationen af fundamentale lovmæssigheder, som ikke kan gennemskues ved hjælp af menneskets sensoriske eller rationelle evner. Men denne definition savner følelsen af mysteriets hellighed. For at forstå, at der findes mysterier i ordets hellige betydning, må man acceptere, at mennesket lever i tilsynekomstens verden, og at denne verden – som er et spejlbillede – er en spejlvendt refleksion af virkeligheden.

Spejlbilledet tilhører formens verden, hvori man bevæger kroppene, tankerne og sanserne. Virkeligheden er en verden, hvor ånden bevæger sig, og denne verden lever mennesket også i uden at erkende det.

Malerkunsten, som den opfattes i Kina, begynder med dette aksiom:

 

"Livets bevægelse skabes af åndens forandringer.

Hvis dette princip ikke har været dit fra fødslen,

er der ikke håb om, at du kan lære det."

 

Det kan lyde hårdt, men ikke hårdere, end når Paulus gentagende gange siger, at Kristus blev ofret for at bære de manges synder[1].

Eller i Markus 10,45:

"Menneskesønnen er ikke kommet

for at lade sig tjene, men for selv at tjene

og give sit liv som løsesum for mange."

 

Og videre i Markus 14,24:

"Dette er mit blod, pagtsblodet,

som udgydes for mange."

 

Og Kristus siger:

"Jeg beder for dem, jeg beder ikke for verden"

 

i Johannes 17,9

Og igen:

"Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod − men den der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter."

Mattæus 13,11-13

 

Kundskab-14-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Enkelhed i hjerte og sind

I et klarere og mere nutidigt sprog kan man sige: Hvis mysteriet alene kan opfattes af de udvalgte ("åndens forandringer skaber livets bevægelse"), hvordan kan man så forvente at blive forstået af masserne, og navnlig af mennesker, som er for intelligente til at acceptere en hvilken som helst erkendelse, med mindre den kommer fra deres fysiske sanser og deres logiske sans?

Kan man dermed konkludere, at erkendelsen af årsagernes verden er lukket for menneskeheden for evigt? Ifølge almindelig menneskelig forståelse er den lukket. Indviede har vist sig på Jorden for klart at give udtryk for, hvad det vil sige at være overmenneskelig (mester). Og uanset hvad man kalder årsagernes verden, "Tao" eller "Himlens kongerige", er det grundlæggende budskab altid det samme:

 

Enkelhed i hjerte og sind!

 

 

Kundskab-14-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

 

_________________________________

[1] Hebræerne 9,28

_________________________________

Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Download-fil: KUNDSKAB - Isha Schwaller de Lubicz


Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: KUNDSKAB