Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KUNDSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

KUNDSKAB (4 af 7)


Kundskab er ikke en videnskab, men et stadie af identifikation. At være identificeret med noget vil sige at være forenet med det. Tanker kommunikerer med tanker af samme slags.

KUNDSKAB (4 af 7)

Dualitet

 

Kundskab-07-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Men det kræver ikke mange tankeeksperimenter at overbevise om, at dualiteten er en ledetråd i alt dette: Nogle er ubarmhjertigt personlige og ser ud til at intensivere individets egoisme, og andre afslører en altruistisk ånd, som er parat til at ofre alt for et rent ideal. Er der mon det mindste håb om, at man i det indre kan opdage en faktor, der repræsenterer permanent stabilitet, en styrende faktor i inkarnationen, som er opmærksom på målet, og som er i stand til at oplyse om den vej, der ligger forude?

Det fører tilbage til tærsklen af en oprindelige bekymring, men i forhold til målet med denne opdagelsesrejse er der gjort et lille fremskridt, for det har givet et glimt af bevidsthedens betydning og af dens tilstedeværelse i alle levende væsener. Dyr styres af den, men mennesket ønsker mere – når automatreaktionerne ikke styrer mennesket. Den berettigede glæde over at være kandidater til en højere tilværelse, søger instinktivt efter elementer af sikkerhed i det indre, som kan sikre en afslutning på duellen mellem de to modsatrettede tendenser. Denne jammer er en håbløs drøm i naturens duale verden. Men det, der er muligt for det "naturlige" menneske, er muligt for det menneske, som har vækket sjælskontakten i sig selv. For selvom kontakt til sjælen ikke udelukker personligheden, medfører det en videre udvikling af sidstnævnte, og hvor sjælen dominerer, er det over-menneskelige stadie indenfor rækkevidde, og så kan man begynde at tale om en enkelt bevidsthed – permanent og udødelighed – hvor kampen ikke længere skaber disharmoni, men ganske enkelt erfaringer gennem valg, der kan udvide menneskets kundskab.

Indtil det er opnået, må man acceptere dualiteten og ikke kvæle sine bekymringer ved krysteragtigt at acceptere sine egne automatreaktioner. Årsagen til bekymringer er trods alt blot uvidenhed og manglende sammenhæng i den vejledning, man giver sig selv. Og ingen teoretisering kan afhjælpe dette problem!

Jeg, du og de andre

Prøv et øjeblik at praktisere en slags meditation mellem "jeg", "du" og "de andre". Uanset hvem, der taler eller lytter, vil det være "jeg", der er den eneste, der taler. "Du" skal være den, der lytter. Der laves ikke flere opsplitninger, men det er et forsøg på at skabe et grundlag for meditation.

 

Kundskab-08-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Når et spædbarn dier, er mælken barnets meditation. Mellem himlen som giver, og blomsten der modtager, er lyset blomstens meditation. Mysteriet er optagelsen af det, der modtages og absorberes. Men barnet tænker ikke på mysteriet – det drikker bare. Og blomsten tænker ikke på mysteriet, den åbner sig bare på et hvilket som helst tidspunkt, hvor den kan modtage, hvad den behøver.

Det er visdom – visdom, som kender de nødvendige handlinger for at udføre den nødvendige funktion på det nødvendige tidspunkt.

Hvis der ikke er nogen modsætning eller adskillelse, er handling, funktion og visdom ét i giver og modtager.

Et barn har sin medfødte kundskab, så længe det ikke har forladt "Himlens kongerige". Et spædbarn længes ikke efter "Himlens kongerige", så længe det ikke har droppet uskyldens stadie, som er udifferentieret – det tilhører "Himlens kongerige". Når dette stadie forlades, vil det gennem lidelse lære skelneevnen at kende – det vil sige, hvad det skal gøre, og hvad det ikke skal gøre. Det er i sandhed et hårdt job for mennesket med to viljer – personlighedens og sjælens – og uden evne til at skelne mellem stemmerne fra de to, når de hvisker modsatrettede råd. Men senere – naturligvis – vil tingene blive enklere, for sjælens stemme vil være den eneste, der lyttes til.

 

Kundskab-09-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst

 

Men man kender dette drama, og man er bundet til blindt at underkaste sig. Forsøg derfor bevidst at finde nøglen til det "kongerige", der er mistet. Prøv at lytte som et barn lytter – til vibrationen dybt inde i brystet, som korresponderer med virkeligheden. Prøv − sådan som et barn prøver – indtil det lykkes. At prøve er i sig selv at befri sig fra den vanebundne vilje og udvide rækkevidden af de intuitive kræfter.

Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Download-fil: KUNDSKAB - Isha Schwaller de Lubicz


Artikel-Kundskab-Schwaller-de-Lubicz-Esoterisk-belyst
Læsefil med vendbare sider: KUNDSKAB