Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (12 af 14)


Femte år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (12 af 14)

Indre stilhed

 

Behovet er navnlig vigtigt for aspiranter og disciple, og det fører menneskeheden til en anden og mere subtil men ikke mindre vital og nødvendig form for stilhed, nemlig indre stilhed. Stilhed drejer sig ikke kun om at lade være med at tale, for når følelserne raser som kraftige storme, og hvis tankerne konstant løber løbsk, er der ingen rigtig stilhed.

 

Den tibetanske mester har givet to advarsler, som alle for alvor skal forsøge at praktisere:

"… til alle aspiranter, der uddannes til discipelskab: Lær den esoteriske tilbageholdenhed, som skaber indre styrke og ydre stilhed. Tal mindre og vis mere kærlighed."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 270

 

Og Djwhal Khul siger om indre stilhed:

"… dybest set er tavshed ikke at afholde sig fra at tale … Den tavshed, der kræves i en ashram, drejer sig om at lade være med at tænke i bestemte retninger, om at udelukke drømmerier og om ikke at anvende den skabende fantasi på en forkert måde."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 226

 

Der findes flere former for indre stilhed. Hvert plan og underplan har sin egen form for stilhed. Om stilhed på astralplanet siger Tibetaneren:

"Det er meget nødvendigt for den, der udfører tjenestearbejde, at gøre ophold på astralplanet, og dér i hellig og behersket stilhed afvente det rigtige tidspunkt til at lade kraften strømme igennem centrene i det æteriske legeme. Tidspunktet med stilhed er et af mysterierne i den åndelige udvikling."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 140

 

Stilhed på mentalplanet er at stille opbygningen af tankeformer og af mentalt stof i bero. Det beskrives i Yoga Sutras,[1] hvor man kan få den nødvendige undervisning i den vanskelige opgave.

Den tavse vilje

Der findes også stilhed i relation til viljen – den personlige vilje. Det betyder, at den personlige vilje underkastes og forenes med den åndelige vilje. Men den højeste åndelige vilje har også i sig selv en afdæmpet kvalitet – en stilhed, der er antydet i nogle udtalelser vedr. Shamballa, der kaldes stedet med fred, stilhed og afklarethed. Sanat Kumaras vilje kaldes den "fredfyldte, tavse vilje".

Den højeste form for tavshed er den, der opnås og fastholdes i kontemplation. Indenfor det religiøse og mystiske område kaldes den for den "tavse bøn". Esoterisk set er den højeste form for kontemplation på Jorden, den form, som Nirmanakayaerne[2] udfører:

"… idet de arbejder kontemplativt med antahkaranaen, der forbinder Hierarkiet med Shamballa og menneskeheden med Hierarkiet".

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 412

 

 

 

_________________________________

[1] Patanjalis Yoga Sutras, bog I

[2] En Nirmanakaya er et menneske, der har opnået den høje indvielse, der kaldes Buddha-embedet – den tredje bardo-tilstand: Transformationslegemet. I stedet for at træde ind i nirvana eller iføre sig dharmakaya-klædningen (som begge for evigt udelukker den indviede fra menneskets verden) fortsætter denne Buddha sit arbejde for at hjælpe menneskeheden.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6