Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (5 af 14)


Femte år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (5 af 14)

LOVEN OM GRUPPEBESTRÆBELSER

 

Hvad er en gruppe?

 

"Her skal der præsenteres nogle tanker vedr. de nye grupper, der kommer til at fungere aktivt under loven om gruppefremskridt. Når de nye grupper studeres, er det vigtigt at huske, at de først og fremmest er et eksperiment i gruppeaktivitet, og at de ikke er dannet for at fuldkommengøre de enkelte gruppemedlemmer. Det er en grundlæggende og vigtig udtalelse, hvis man skal forstå målene rigtigt. I grupperne supplerer og styrker medlemmerne hinanden, og med deres samlede kvaliteter og kapaciteter vil de til sidst være grupper, der er i stand til at gøre nytte i åndelig henseende, for åndelig energi kan strømme uhindret igennem dem til gavn for menneskeheden. Det arbejde, der skal udføres, vil for en stor del foregå på mentalplanets underplaner. De daglige tjenesteområder for de enkelte medlemmer i de nye grupper vil foregå på det fysiske plan afhængig af deres karma og motivation, men (og det er vigtigt) udover at det enkelte gruppemedlem udfører sin særlige opgave indenfor de forskellige områder, vil medlemmet også blive knyttet til en fælles gruppetjeneste. Ethvert medlem i disse grupper skal lære at arbejde i et nært mentalt og åndeligt samarbejde med andre, og det tager sin tid i betragtning af aspiranternes nuværende udviklingstrin. Alle skal lære at udstråle kærlighed til alle, og det er ikke let. Alle skal lære at tilsidesætte sin egen personligheds idéer og personlige vækst for gruppens behov."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 182

 

"Efterhånden som discipelgrupperne bliver aktive i verden, og deres integrering og grupperelation bliver rodfæstet, vil man se kimen til det, der vil kendetegne Den Nye Tidsalders grupper. Glem aldrig, at det arbejde meditationsgruppen forsøger at udføre, er et pionerarbejde og det indebærer alle de vanskeligheder, som uundgåeligt følger med ethvert pionerarbejde. Men det giver styrke og vækst. Efterhånden som gruppernes antal øges, og der kommer flere medlemmer til, vil den fremtidige struktur langsomt tone frem. Hvordan den vil se ud, når den er fuldført, er kun kendt i arkitekternes inspirerede vision."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 49-50

 

"De nye grupper er langsomt og gradvis ved at inkarnere, og de lader sig styre af sjælens love. Derfor vil de anslå en anden tone og danne grupper, der er forbundet af en fælles aspiration og et fælles mål. Alligevel vil grupperne bestå af frie, selvstændige og udviklede sjæle, som ikke anerkender andre autoriteter end sjælens. De tilsidesætter deres egne interesser til fordel for sjælens hensigt for gruppen. Ligesom det enkelte menneskes indsats i tidens løb har medvirket til at opløfte menneskeheden, på samme måde vil en tilsvarende gruppeindsats være i stand til at opløfte menneskeheden endnu hurtigere. Derfor kaldes denne lov for loven om opløftelse.

Nu er tiden inde til at igangsætte metoden til at opløfte menneskeheden … Ordet har lydt med invokation om den fælles aktivitet og med impuls til at bruge kræfterne til at vække menneskehedens døde legeme. Fra mestrenes loge er en stor indsats mulig, og den er nært forestående. Alle aspiranter og disciple kan blive inddraget i en synteseskabende forståelse af kraft og potentialer."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 191-192

Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6