Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (7 af 14)


Femte år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (7 af 14)

Gruppebestræbelser

 

"… 'Loven om gruppefremskridt' er en betegnelse, der har givet en bestemt energitype, der skaber medlemmernes forbindelse i en gruppe. Energien får gruppen til at fungerer som en levende organisme. Resultatet er, at gruppemedlemmerne erkender gruppens affinitet, hensigt og målsætning. Dybest set er det den samme energitype, der kendes fra den subjektive bevidsthed, hvor den skaber en forenet handling hos både stammefolk, nationer og racer. I esoteriske grupper har den imidlertid ikke fysisk betydning, for esoteriske grupper er ikke forankret på det fysiske plan. De er baseret på gruppens ideal, der kun kan registreres bevidst, hvis gruppens medlemmer arbejder på mentalplanet og udvikler evnen til at "tænke tingene igennem" – dvs. at registrere det i hjernen, som sjælen har meddelt tankesindet. Det er reelt en definition på meditationsprocessen, sådan som den skal bruges af de, der via samspil har nået en vis grad af sjælskontakt. Disse grupper arbejder udelukkende gennem en subjektiv forbindelse, der skaber subjektiv integrering og aktivitet."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 196

 

"Loven om gruppefremskridt kan først komme bevidst til udtryk, når disciplen er en accepteret discipel. Når disciplen har realiseret bestemte rytmer, når arbejdet udføres effektivt efter gruppens retningslinjer, og når disciplen for alvor bevidst forbereder sig til de udvidelser, som indvielse indebærer, så begynder loven at styre livet, og disciplen lærer at adlyde loven instinktivt, intuitivt og intellektuelt. Forberedelse til indvielse kræver lydighed mod loven om gruppefremskridt."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 179

 

"… En gruppes forenede aspiration, dedikation og intelligente hengivenhed løfter gruppens medlemmer til større højder, end de ville have haft mulighed for alene. Gruppens stimulering og den fælles bestræbelse fører gruppen frem til en erkendelse, der ellers ikke ville være mulig."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 117

 

"Man forsøger at skabe en gruppebestræbelse, der kan få så stor betydning, at det rigtige tidspunkt og med sin voksende intensitet kan skabe en så stærk magnetisk impuls, at den vil nå de høje skabninger, der overvåger menneskeheden og civilisationen, og som fungerer via visdommens mestre og Hierarkiet. Mesteren vil reagere på denne gruppebestræbelse med en magnetisk impuls, der via de stræbende grupper vil forene de overskyggende og positive kræfter. Gennem disse gruppers koncentrerede indsats (de udgør subjektivt én gruppe) kan lys, inspiration og åndelig åbenbaring udløse en energistrøm, der er så kraftig, at den vil være årsag til afgørende forandringer i menneskets bevidsthed, og den vil påvirke og forbedre tilstandene i den nødlidende verden. Det vil åbne menneskets øjne for de essentielle realiteter, der endnu kun svagt fornemmes af tænkende mennesker. Menneskeheden skal selv skabe de nødvendige hjælpemidler til forbedringer, og den skal tro på, at den er i stand til det i kraft af sin egen visdom og styrke. Men hele tiden står grupper med verdensaspiranter i kulisserne og samarbejder i stilhed – både med hinanden og med Hierarkiet. De holder den kanal åben, som den nødvendige visdom, styrke og kærlighed kan strømme igennem."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 118

 

"Denne nye gruppes integrering er årsag til, at der bygges en 'bro af sjæle og verdenstjenere', som er forudsætningen for, at der sker en sammensmeltning af det subjektive hierarki af sjæle med menneskehedens objektive verden. Det vil resultere i en egentlig fusion eller syntese, og det vil markere, at menneskeheden kan indvies ved hjælp af indsatsen fra frontløberne. Det er det sande 'himmelske ægteskab', der omtales i den esoteriske kristendom, og resultatet af denne fusion bliver manifestationen af 5. naturrige – det overmenneskelige rige."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 51

Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6