Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (6 af 14)


Femte år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6 (6 af 14)

Gruppeintegrering

 

"Det er vigtigt at tænke dybere over etableringen af grupperelationer og erkende dem i hjernebevidstheden, for det er disciplenes problem i forbindelse med den gruppe, de er en del af. Den ydre relation skal forenes med den indre."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 212

 

"Den kontemplerende gruppeenhed vil have rod i gruppens meditation eller i det kontemplative liv (hvor sjælen ved, at den er ét med alle sjæle). Det vil medføre en eller anden form for gruppeaktivitet, hvor hver enkelt gruppe vil yde sit bidrag til at opløfte menneskeheden i esoterisk forstand … Alle kan med tiden lære at formidle sjælsstrålens kvalitet til gruppen og derved stimulere gruppemedlemmerne til større mod, klarere vision, et højere motiv og dybere kærlighed og alligevel undgå faren for at skabe opmærksomhed omkring sin personlighed. Det er det største problem. For at gøre det rigtigt og effektivt skal alle lære at se hinanden som sjæle og ikke som personligheder."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 183

 

"Gruppeenheden og gruppens liv påvirkes af tankerne hos de disciple, der udgør gruppen. Sørg for, at det, der sendes ind i den almindelige strøm af tankekraft, har betydning."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 527

 

"… Det er ikke så meget det fysiske tjenestearbejde, som en gruppe disciple udfører, der har den største betydning (selvom det naturligvis har et vigtigt formål). Det vigtigste er den iboende, integrerede gruppes tanke, der skal være så kraftig, at den kan skabe forandringer i menneskets bevidsthed."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 553

 

"… disciplen skal forstå, at det er den forenede gruppes tænkning, ønsker og aktiviteter, der er afgørende for gruppens ydre udtryk. Det er en manifestation af den samtidighed og syntese af alle lignende tanker, ønsker og planer, der skabes af flertallet."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 210

 

Som en foreløbig konklusion kan man se, at Den Nye Tidsalders gruppearbejde, sådan som det vil vise sig i den spæde begyndelse, vil have følgende mål. De senere og mere esoteriske mål vil vise sig, når grupperne når de første mål:

1. Gruppeenhed

Dette mål skal man nå ved at praktisere en kærlig holdning. En kærlig holdning er et aspekt af at praktisere Guds nærvær. Det medfører, at personlighedens liv underordnes gruppens liv, og at der konstant udføres et hengiven og aktiv tjenestearbejde.

2. Gruppemeditation

Grupperne vil efterhånden blive forankret i sjælenes rige, og det arbejde, der skal udføres, vil blive motiveret og styret fra kausalplanet som et udtryk for et kontemplativt liv. Det medfører, at disciplenes liv er aktivt i to retninger, hvor de fungerer bevidst både som personligheder og som sjæle. Personlighedens liv skal udtrykke intelligent aktivitet, og sjælens liv skal vise hengiven kontemplation.

3. Gruppeaktivitet

Hver gruppe vil have en særlig egenskab, og den vil være dedikeret til et tjenestearbejde.

 

"… en subjektiv forbindelse mellem alle medlemmer i gruppen og opbygningen af gruppebevidsthed er et vitalt mål i de kommende årtier. På den måde vil der opstå en cirkulation eller overføring af energi, der vil være af stor værdi i forbindelse med verdens frelse."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 183-184

 

"… gruppens kraft vil strømme gennem alle grupper, forudsat at disciplene opfylder følgende betingelser som gruppe:

 

1. At opretholde kontakten med den indre kraftkilde.

2. At fastholde gruppens hensigt uafbrudt.

3. At forædle evnen til både at leve efter sjælens love i det personlige liv og at anvende gruppens love i gruppens liv.

4. At bruge alle de kræfter, der strømmer ind i gruppen, til tjenestearbejde.

 

Gruppens medlemmer skal derfor lære at fornemme disse kræfter og bruge dem korrekt."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 60

Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-05-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 3:6