Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (15 af 21)


Femte år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (15 af 21)

4. Samstemmighed i esoterisk

og åndelig tjeneste

 

"… Den aspirerende discipel får kendskab til en fast meditationsrytme, der kan sammenlignes med menneskets hjerteslag. Den er både modtagende og fordelende, invokativ og evokativ. Efterhånden som disciplen bliver fortrolig med meditationsrytmen, lærer den mediterende at forbinde sin egen individuelle meditation med Hierarkiets faste rytme. Det er et stort skridt fremad, for den hierarkiske rytme har en enorm kraft. Kraften er så stor, at den kan bryde igennem den hierarkiske 'ringmur'."[1]

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 234

 

"a. Det første og vigtigste formål er at oprette en forpost for Guds bevidsthed i solsystemet ved hjælp af menneskeheden. I makrokosmisk forstand svarer det til den forbindelse, der består mellem en mester og hans discipelgruppe. Det kan – ved dyb eftertænksomhed – fungere som en nøgle til at forstå det planetariske arbejdes betydning.

b. Derefter at grundlægge en kraftstation på Jorden, der kan give stor styrke og være brændpunkt for energien. Menneskeheden som helhed kan dermed bliver en faktor i solsystemet, sådan at der kan ske ændringer både i planetens liv og i planetens skabninger (og dermed også i solsystemet), og sådan at der kan skabes en interstellar aktivitet.

c. At udvikle, via det fjerde naturrige, en lysstation, der kan tjene både planeten og solsystemet, men også de syv solsystemer, som solsystemet er en del af. Emnet lys, der har relation til de syv strålers farver, er endnu en videnskab, der langsomt er ved at vokse frem. Det vil være formålsløst at sige mere om det.

d. At oprette et magnetisk center i Universet, hvor menneskeriget og sjælenes rige som en enhed giver plads til den mest intense kraft, der kan tjene de udviklede livsvæsener inden for omkredsen af udstrålingen fra 'Den, om hvem intet kan siges'."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 216

 

 

_________________________________

[1] I åndsvidenskaben er ring-pass-not betegnelsen for ethvert levende væsens indflydelsessfære. Det er samtidig grænsen for et levende væsens eller et solsystems aktivitet. I gennemsnitsmennesket angiver ring-pass-not mentallegemets grænse og dermed tænkeevnens rækkevidde. Endelig anvendes udtrykket i forbindelse med meditation på et nøgleord, hvor nøgleordet udgør grænsen for tankens aktivitet. Ring-pass-not oversættes ofte med ringmur eller grænsering.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6