Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (10 af 21)


Femte år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (10 af 21)

Citater fra Tibetanerens bøger om

Princippet om samstemmighed

 

 

1. Hvad er samstemmighed?

 

"Menneskets bevidsthed skal nå et stadie, hvor det, der ligger bag dualiteterne – stadiet for essentiel enhed – både kan og skal erkendes."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 105

 

"... Visionen kan endnu ikke ses tilstrækkeligt klart af de mange, der udfører tjenestearbejde. Derfor kan de ikke deltage i arbejdet i fuldstændig samstemmighed med hensyn til hensigt og mål, teknik og system og i fuldkommen forståelse og enhed. Det fuldkomne samarbejde ligger endnu langt fremme i tiden. At etablere indre kontakt og relation baseret på forståelse og enhed i hensigt og kærlighed, er en fantastisk mulighed, som alle disciple skal stræbe efter. Udadtil er der fuldstændig enighed om detaljer, metoder og fortolkning af principper, men det er endnu ikke mulig på grund af nutidens separatistiske tænkning. Men – indre relationer og samarbejde skal for enhver pris skabes og udvikles på trods af modstridende opfattelser. Når den indre forbindelse kendetegnes af kærlighed, og når disciplene giver slip på deres autoritære følelser over for hinanden, og når de ikke længere tager ansvar for hinandens aktiviteter, men alligevel står skulder ved skulder i det vigtige arbejde, så overvindes alle forskelle, disharmonier og uenigheder automatisk."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 111-112

 

"Fuldstændig samstemmighed er endnu ikke mulig, fordi disciplene ikke er i stand til fuldt ud at indordne deres egne og gruppens interesser under den generelle udvikling, der medfører international forståelse og -stabilitet. Det skyldes ofte gruppelederes egoistiske ambitioner og ældre medarbejderes separatistiske instinkter, der påvirker de almindelige medlemmer urimelig meget. I den nuværende periode er der alligevel større mulighed end på noget tidligere tidspunkt for at nærme sig samstemmighed. Der kan ske et virkeligt stort fremskridt mod gensidig forståelse, hvis et tilstrækkeligt stort antal af verdens aspiranter og disciple ønsker det. De skal være villige til at deltage i indsatsen og forsøge at planlægge en strategi og udvikle åndelig forståelse. Det kræver, at hver enkelt aspirant og discipel fornyer sin holdning til idealet. Det vil desuden indebære, at hver enkelt igen dedikerer sig til planens aktuelle og alvorlige problematik, og dermed de krav, der stilles af en verden i nød. Det kræver, at hver enkelt formulerer idealerne i relation til at ofre sig og deltage aktivt – uanset om idealerne fornemmes svagt eller opfattes tydeligt."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 680-681

 

"Ordene (i luftelementet, ekspansion – ildelementet, relationer – jordelementet, kontakt – vandelementet, syntese) … har til formål at beskrive den grundlæggende enhed, syntesen og den gensidige forståelse, som i fremtiden vil kendetegne en menneskehed, der består af mange aspekter, men som udtrykkes af det Ene livsvæsen."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 306

Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6