Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (21 af 21)


Femte år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (21 af 21)

Den åndelige vilje

 

"Det er også en af årsagerne (der er mange andre) til, at der er et voksende behov for at bruge viljen på discipelskabets og indvielsens vej. Når vejen betrædes, kræver det en stadig stigende disidentifikation og frigørelse fra alle de aspekter, personligheden består af. Efterhånden som mennesket udvikler viljesaspektet, lærer det at frigøre sig fra deva-evolutionens aura. Hierarkiets hovedopgave er at 'sørge for et tilflugtssted' til de, der har frigjort sig fra deva-energierne, som deres legemer nødvendigvis skal leve, ånde og være i, men som de ellers ingen kontakt har med, når de først med deres viljes kraft har frigjort sig 'fra devaerne'."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 194

 

For at kunne fuldføre "opgaven med at frelse", er det nødvendigt, at man bruger viljen i højere grad end indtil nu. Tibetaneren har gjort opmærksom på behovet:

 

"I deres daglige liv har disciplene brugt den åndelige vilje alt for lidt, og det burde ellers være et resultat af deres rigtige udviklingsretning".

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 474

 

Man skal derfor være mere opmærksom, mere engageret, stræbe mere, ofre mere tid og mere energi for at forstå, udvikle og anvende viljen. Der er derfor grund til at følge mesterens opfordring:

 

"Er det ikke muligt at danne en gruppe, som vil tage spørgsmålet op som meditationstema, og som vil forsøge at kvalificere sig til – ved rigtig forståelse – at forbinde sig med Shamballa-energien og bruge den? Vil det ikke være muligt at skabe et tema over åbenbaringen af den guddommelige vilje, og gøre det parat til præsentation for den intelligente del af offentligheden? Der er meget at tænke over – eksempelvis en tydeliggørelse af viljens tre aspekter. Og der er det enkelte menneskes forberedelse til at udtrykke denne energi. Det indebærer også en vurdering af Hierarkiets forbindelse til Shamballa. Forbindelsen styrkes, efterhånden som mestrene forsøger at udarbejde den guddommelige hensigt og formidle viljesenergien. Det er forsøg på til en vis grad at opfatte karakteren af det første aspekts direkte påvirkning af menneskets bevidsthed uden om Hierarkiet – dvs. en påvirkning uden den nedtrappende proces, som Hierarkiet normalt underkaster den …".

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 530-531

 

Den verdensomspændende gruppe, der arbejder med skabende meditation, kan gøre en særlig indsats ved at relatere viljen til hver lov og hvert princip og ved bevidst at anvende viljen i alle dens faser i arbejdet.

Som det sidste kan man øjeblikkeligt anvende viljen i forbindelse med Wesak-ceremonien, for viljen er nødvendig for at kunne modtage, fastholde, transformere og fordele de kraftfulde energier, der strømmer fra Shamballa.

 

 

 Skabende-meditation-Femte-år-02

Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6