Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (19 af 21)


Femte år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (19 af 21)

Viljen og de syv stråler

 

Ved at forstå den smukke sandhed kan man modtage kraft til at modstå alle angreb, at overvinde alle forhindringer og at udholde alle forandringer indtil den dag, hvor den guddommelige plan og hensigt er en realitet.

De tre grundlæggende aspekter i viljen kommer fra Shamballa: Liv, kvalitet og energi. De beskrives på denne måde:[1]

1. Viljen, der forudsætter livsaspektet.

2. Viljen, der medfører fuldkommengørelse af rigtige menneskelige relationer. (Det forbinder den med den første lov i det overmenneskelige rige).

3. Viljen, der til sidst overvinder døden.

 

Det er kun muligt at opstille de forskellige aspekter af viljen, efterhånden som de kvalificeres af de syv stråler:

 

1. stråle – Viljen til at indlede

2. stråle – Viljen til at forene

3. stråle – Viljen til at udvikle

4. stråle – Viljen til at harmonisere eller relatere

5. stråle – Viljen til at handle

6. stråle – Viljen til at iværksætte

7. stråle – Viljen til at udtrykke

 

De syv stråleaspekter af viljen, som er de højere indvielsers mål, og som virkeliggør det, mestrene kæmper for at forstå, er det, der udfoldes i monaden (ånden), når sjælen fuldt ud er kommet til udtryk i menneskeheden. Hvad menneskeheden angår, kommer disse aspekter til udtryk som:

 

1. stråle – Det, der motiverer til og medfører indvielse.

2. stråle – Det, der er årsagen til vision eller evnen til at se.

3. stråle – Det, der omsætter sansning til kundskab, kundskab til visdom og visdom til alvidenhed.

4. stråle – Det, der er den oplyste vilje, grundlaget for buddhi eller intuition.

5. stråle – Det, der er kosmiske kim til frigørelse. Det er et aspekt af nedbrydning.

6. stråle – Det, der er årsagen til evnen til at opbygge tankefor- mer, og som har relation til skabertrangen.

7. stråle – Det, der kaldes princippet for orden.

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 546-547

 

"En vigtig stræben og en vigtig tjenestemåde, hvor viljen både er nødvendig og udviklet gennem brug, er at anvende teknikken til invokation og evokation. Men for at teknikken kan blive effektiv, skal den udføres – så ofte som muligt – som sjælsintegreret personlighed, der:

Når livet … helt og holdent er invokativt, vil evokationen af viljen finde sted. Livet er først virkeligt invokativt, når der er sket en syntese af personlighed og sjæl, og når de fungerer som en bevidst forenet og fokuseret enhed."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 47

 

Desuden kan man se, hvor nær en relation Den Store Invokation har til viljen, som skal bruges for at være effektiv.

Når man invokerer "lad hensigt lede alle menneskers viljer", så viser man, at man har taget fat på den grundlæggende opgave med at harmonisere den menneskelige vilje med den guddommelige vilje, som er et aktivt udtryk for den guddommelige hensigt.

Når man invokerer, at planen kan udføres af menneskeheden, så træder viljen igen i kraft. Glem ikke at selvom planen sigter mod at manifestere kærlighed og lys, så stammer planen og dens energi fra Atma-planet – viljens plan. Planets "substans" er atmisk, og det er en "substans", der gennemstrømmes af dynamisk vilje.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 526

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-05-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6